Zagospodarowanie boiska szkolnego Zespołu Szkół Salezjańskich


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Zagospodarowanie boiska szkolnego Zespołu Szkół Salezjańskich
Skrócony opis projektu
Pozyskanie 3 elementów: boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw
Opis projektu
Boisko piłkarskie 946 m kw. (43m x 22m) - modernizacja na bazie obecnego. Nawierzchnia ze sztucznej trawy. Wokół ogrodzenie z piłko-chwytami 6m x 44mb. Dwa komplety bramek.
Boisko wielofunkcyjne 510m kw. (30m x 17m) - modernizacja na bazie obecnego. Nawierzchnia poliuretanowa typu "natrysk". Wokół ogrodzenie 4m x 94mb z piłko-chwytami. Przeznaczenie: gra w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa. (Komplet sprzętu sportowego do w/w dyscyplin).
Plac zabaw 153m kw. - nowa inwestycja z nawierzchnią bezpieczną EPDN i 9 urządzeniami zabawowymi.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zespół Szkół Salezjańskich, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren w zasobach ZKZL
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie, dzieci, młodzież i dorośli z okolicznych osiedli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zespół Szkół Salezjańskich posiada boiska: piłkarskie i wielofunkcyjne w znacznym stopniu uszkodzenia nawierzchni. Stanowi to bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkujących. Przy ogromnym zaangażowaniu sportowym dzieci i młodzieży w rozgrywkach piłkarskich i lekkoatletycznych różnego szczebla, powstanie nowych boisk jest oczywistą koniecznością. Plac zabaw natomiast jest bezwzględnie potrzebny, gdyż klasy 1-3 SP nie mają gdzie spędzać czasu wolnego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boisko piłkarskie 254 900
Boisko wielofunkcyjne 184 000
Plac zabaw 159 000
SUMA: 597 900
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 35 000
Dodatkowe załączniki
Informacja o osiągnięciach sportowych uczniów ZSS str.1-2 Informacja o osi_gni_ciach sportowych uczni_w ZSS str.1-2.pdf
Wizualizacja placu zabaw str.1-2 Wizualizacja placu zabaw str.1-2.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Miłkowska
Adres email milkowskaasia@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest ZKZL
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Miasto Poznań nie jest organem prowadzącym placówkę. Dodatkowo podkreślamy, że zgodnie z Uchwałą Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. "Zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020" pkt. 13 w ramach PBO20 nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), rozumiana jako działalność prowadzona w celu osiągania zysków. W związku z powyższym projekt nie jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.