Kolorowe place zabaw


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Kolorowe place zabaw
Skrócony opis projektu
Remont i modernizacja przyprzedszkolnych placów zabaw przy Publicznych Przedszkolach Nr 9 i 10
Opis projektu
Projekt zakłada gruntowny remont i modernizację przy przedszkolnych placów zabaw dla dzieci przy Publicznym Przedszkolu Nr 9 im. Zbyszka i Jagienki, osiedle Jagiellońskie 9, 61-226 Poznań oraz Publicznym Przedszkolu Nr 10 im. Bolka, Lolka i Toli, osiedle Oświecenia 26, 61-206 Poznań. W ramach projektu wykonana zostanie między innymi: nowa bezpieczna, a przede wszystkim równa nawierzchnia, system odwodnienia oraz nowe ogrodzenie. Ponadto place zabaw zostaną wyposażone w nowe urządzenia zabawowe. Co istotne na wymienionych wyżej placach zabaw zostaną także przebudowane i wyremontowane znajdujące się tam tarasy pełniące m.in. funkcję sceny podczas imprez plenerowych. Projekt zakłada również wykonanie nasadzeń zieleni.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Jagiellońskie 9 oraz Osiedle Oświecenia 26

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań Rataje
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych nr 9 i 10 oraz mieszkańcy miasta
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecne place zabaw przy Publicznych Przedszkolach Nr 9 i Nr 10 w Poznaniu wymagają gruntownego remontu. Występujące spękania, nierówności nawierzchni, częściowo zużyte urządzenia do zabaw sprawiają, że obniża się poziom bezpieczeństwa użytkowników, a wygląd całości jest małoestetyczny. Wymienione wyżej placówki przedszkolne nie mają wystarczających środków finansowych aby dostosować place zabaw do obecnie pożądanych standardów. Wykonanie remontu i modernizacji placów zabaw na które składają się elementy wymienione w pkt. V niniejszego formularza sprawi, że dzięki temu podniesie się przede wszystkim poziom bezpieczeństwa użytkowników, znacząco podniesie się także standard i atrakcyjność tych miejsc, a dostęp do placu zyskają także dzieci (osoby) o ograniczonej sprawności ruchowej. Kluczowym dla bezpieczeństwa dzieci jest remont tarasów, będących integralną częścią placów zabaw oraz przedłużeniem sal przedszkolnych. Ma to niebagatelne znaczenie podczas organizowanych imprez plenerowych takich jak: pokazy, zawody sportowe, festyny i występy artystyczne, które sprzyjają integracji mieszkańców osiedli.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt remontu tarasów PP 9 i 10 20 000
Remont tarasów PP 9 i 10 300 000
Wykonanie modernizacji placu zabaw wraz z nowym ogrodzeniem PP 9 140 000
Wykonanie modernizacji placu zabaw wraz z nowym ogrodzeniem PP 10 140 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jolanta Rochowska
Adres email jolarochowska@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.