Plac zabaw dla uczniów niepełnosprawnych.


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Plac zabaw dla uczniów niepełnosprawnych.
Skrócony opis projektu
Przygotowanie placu zabaw dla uczniów niepełnosprawnych uczących się w ZSS 103.
Opis projektu
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalistycznych nr 103 w Poznaniu od grudnia 2018 funkcjonują w nowej lokalizacji przy ul. Kanclerskiej 31-33. Uczniowie nasi to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami - niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i innymi. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe zagospodarowanie terenu było wyłączone z zakresu prac do wykonania.
Nasi uczniowie pilnie potrzebują placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią do użytku podczas zajęć wychowania fizycznego, usprawniania ruchowego i zajęć dodatkowych. Ponadto niezbędny jest plac zabaw, który będzie spełniał wymogi bezpiecznego miejsca do zabawy dostosowanego do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kanclerska 31-33, u zbiegu ulic Rycerska, Cześnikowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W pobliżu brak terenów z ww. przeznaczeniem do użytku przez uczniów ZSS 103.
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież niepełnosprawna z placówek funkcjonujących w pobliżu, dzieci i młodzież okolicznych domów mieszkalnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Niezbędne zapewnienie realizacji zajęć rekreacyjnych oraz usprawniania ruchowego w bezpiecznej przestrzeni, na świeżym powietrzu. Konieczne jest, aby teren był ogrodzony, pokryty bezpieczną nawierzchnią z dostępem do urządzeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Huśtawka Wenuss HI01 28 277
Bujak sprężynowy Wenuss B Konik 1 833
Bujak przestrzenny żaba Wenuss BŻ 3 063
Przygotowanie terenu 26 826
SUMA: 59 999
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Lidia Wojsznis
Adres email dyrekcja@zss103.pl
Telefon 618679727
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.