Kiss&Ride


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Kiss&Ride
Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów idących do szkoły, poprzez poprawę organizacji ruchu
Opis projektu
Na przedmiotowym terenie projektuje się zmianę zagospodarowania terenu i przebudowę fragmentu elewacji w obrębie strefy wejściowej do budynku, tj. nowe utwardzenia związane ze zmianą organizacji ruchu na podjeździe przy wejściu głównym, zieleń, remont i przebudowę podjazdu i podestu wejściowego do budynku poprzez dostosowanie wejścia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Celem nadrzędnym projektowanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów idących do szkoły, poprzez wymianę nawierzchni w strefie wejściowej, poprawę organizacji ruchu na przyszkolnym podjeździe oraz docelowe uspokojenie ruchu samochodowego na wąskiej ulicy Miecznikowskiej, wzdłuż której kumuluje się cały ruch związany z odwożeniem i odbieraniem dzieci.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miecznikowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przy Szkole Podstawowej nr 74
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy osiedla Kasztelanów, uczniowie i rodzice szkoły oraz okolicznych przedszkoli
Uzasadnienie dla realizacji projektu
zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych, rowerzystów i kierowców
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty izolacyjne
Roboty budowlane w zakresie parkingów
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Roboty rozbiórkowe
Roboty elewacyjne
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Pokrywanie podłóg
500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
wizualizacja KISS&RIDE_4pdf.pdf
plan PB_201905120_00.pdf
rekomendacja 1 Rekomendacja -Szko_a002 (2).jpg
rekomendacja 2 rekomendacja.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jolanta Czereśniowska
Adres email jolanta.czeresniowska@sp74.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.