Łazienka bez barier marzeniem młodzieży SOSW


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Łazienka bez barier marzeniem młodzieży SOSW
Skrócony opis projektu
Remont i przystosowanie łazienek oraz toalet dla młodzieży z niepełnosprawnościami przy internacie SOSW
Opis projektu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zbigniewa Tylewicza mieści się w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego. Szkoła jest placówką otwartą na uczniów z najróżniejszymi rodzajami niepełnosprawności. Swoją ofertę edukacyjną kieruje głównie do dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz sprzężoną. Jesteśmy bardzo dużym Ośrodkiem-do naszej szkoły uczęszczają zarówno przedszkolaki, jak i osoby dorosłe. W skład Ośrodka wchodzą zatem: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, szkoły branżowe, szkoły policealne, kursy, szkoła przysposabiająca do pracy. Przygotowujemy młodzież do wykonywania następujących zawodów: elektryk, elekronik, magazynier - logistyk, technik informatyk, technik archiwista. Pozyskane umiejętności zawodowe, jak i odpowiedni zasób wiedzy pozwalają naszym absolwentom na podejmowanie pracy we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwiają dalsze doskonalenie w zawodzie.
W skład Ośrodka wchodzi także internat, w którym na co dzień mieszka ok. 60 uczniów naszej szkoły. Projekt zakłada remont 4 łazienek i 5 toalet internatu wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Aktualnie tylko część naszych łazienek została zaprojektowana z myślą o osobach niepełnosprawnych. Łazienki te czekają na generalny remont w skład którego wchodzi: wymiana rur, instalacji grzewczej, sanitariatów, położenie płytek antypoślizgowych, założenie poręczy, a także poszerzenie przestrzeni kabin prysznicowych, toalet. Wykonanie powyższych prac jest konieczne ze względu na nieprzyjemny zapach unoszący się na terenie budynku dochodzący z rur kanalizacyjnych. Ma to ogromny i negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców i pracowników Ośrodka. Naszym celem jest stworzenie warunków estetycznych, gwarantujących uczniom o ograniczonej mobilności sowbody, w pełni samodzielnego i bezpiecznego korzystania z toalet i łazienek.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Szamarzewskiego 78/82

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren pod trwałym zarządem placówki
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież ucząca się w SOSW, przyjaciele Ośrodka
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest wyremontowanie 4 łazienek i 5 toalet, podwyższenie komfortu warunków mieszkaniowych, ale przede wszystkim zapewnienie większego bezpieczeństwa i niezależności mieszkańcom Ośrodka. Przestrzeń łazienek i toalet ma być wygodna, przestronna, ergonomiczna, co najważniejsze, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam, żeby uczniowie czuli się w przestrzeni szkolnej jak najlepiej i jak najswobodniej. Wiemy, że dobrze zaprojektowane otoczenie ma wpływ na funkcjonowanie jednostek - na poczucie estetyki, bezpieczeństwa, dobrostanu, dobrego samopoczucia. Ważne jest, aby nasi uczniowie czuli się w internacie "jak w domu". Dowiedziono, że w ładnej przestrzeni komunikujemy, czujemy i zachowujemy się lepiej niż w brzydkiej. Dzieje się tak, ponieważ człowiek doświadcza i czyta otoczenie za pomocą zmysłów - wzroku, węchu, słuchu i dotyku. Pamiętajmy, że to "najpierw my kształtujemy nasze budynki, a następnie one kształtują nas".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont toalet i łazienek 585 000
SUMA: 585 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja p. Dyrektor SOSW Rekomendacja p. Dyrektor SOSW.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marta Milla
Adres email malwecka@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.