Kino letnie na Cytadeli


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Kino letnie na Cytadeli
Skrócony opis projektu
Kino letnie dla mieszkańców Winograd jako jeden z elementów integracji mieszkańców
Opis projektu
Projekt zakłada organizację kina letnie w Parku Cytadela dla mieszkańców Winograd z którego myślę że będą również korzystać pozostali mieszkańcy naszego miasta.

Winogrady są dzielnicą w której brakuje takich inicjatyw społecznych, a jest to niewątpliwie okazja do wspólnego spędzania czasu. W tej części miasta do tej pory nikt nie organizował kina pod chmurką, podobne projekty odbywają się w centrum miasta czy przy jeziorze Maltańskim.

Cytadela jest niewątpliwie idealnym miejscem na organizacje takiego wydarzenia z uwagi na jej infrastrukturę oraz położenie. Przestrzeń pozwala na wybranie odpowiedniego miejsca, w którym w miesiącach lipiec i sierpień w każdy weekend mogłyby odbywać się darmowe seanse filmowe z podziałem na tematykę filmową lub nawet maratony filmowe.

Projekt zakłada przygotowanie odpowiedniej strefy na poczet realizacji projektu, z wielkim ekranem, leżakami dla odwiedzających oraz mała strefa gastronomiczną.

Wspólne spędzanie wolnego czasu dla mieszkańców Winograd przy dobrym filmie z pewnością wpłynie na zadowolenie mieszkańców dzielnicy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

aleja Armii Poznań, 60-101 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Cytadela
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcą projektu są przede wszystkim mieszkańcy Winograd, a jest nas ponad 43 tys. Chciałbym aby ten projekt przede wszystkim zjednoczył mieszkańców tej dzielnicy, w której brakuje takich inicjatyw.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uważam ze wszystkie projekty pozwalające na prawdziwą integracje mieszkańców mają pozytywny wpływ na społeczność. Inicjatywa pozwoli na zapewnienie darmowej rozrywki dla mieszkańców dzielnicy ale również całego miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Realizacja 18 seansów podczas wakacji 152 000
Budowa strefy 66 000
Działania marketingowe oraz promujące Letnie Kino wśród mieszkańców dzielnicy Winogrady 54 000
SUMA: 272 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Kino Letnie2 Kino-Letnie.jpg
Kino Letnie kino letnie2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Artur Fizynger
Adres email a.fizynger@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Decyzja negatywna podtrzymana
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie z wnioskodawcą odbyło się w dniu 16.09.19
  Zespół Obradował w składzie Justyna Makowska, Patryk Pawełczak, Karolina Kubis
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: ODWOŁANIE W związku z pozytywną opinią otrzymaną od Estrady Poznańskiej dotyczącą mojego wniosku proszę o przedłużenie czasu na uzyskanie odpowiedniej zgody udzielonej od Zarządu Zieleni Miejskiej na organizację Kina Letniego na Cytadeli. Uważam że na terenie parku Cytadela jest odpowiednia ilość terenów zielonych, na których mogę otrzymać zgodę na przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia. jedym z takich miejsc jest np. Amfiteatr na Cytadeli, który jest miejscem przystosowanym na organizację tego typu inicjatyw. Co roku na terenie Cytadeli organizowane są liczne koncerty czy festiwale muzyczne, tak więc uprzejmie proszę o przedłużenie czasu na uzupełnienie mojego wniosku.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Brak zgody Zarządu Zieleni Miejskiej na realizację projektu na Cytadeli, a także brak odniesienia się Wnioskodawcy do pytań i wątpliwości, które zostały przedstawione w mailu z 31 lipca.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Kempa, Justyna Makowska, Marcin Kostaszuk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 272 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.