Całoroczny, darmowy cykl koncertów muzyki niezależnej


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Całoroczny, darmowy cykl koncertów muzyki niezależnej
Skrócony opis projektu
Organizacja cyklu koncertów muzyki eksperymentalnej, awangardowej w salach koncertowych i innych przestrzeniach Starego Miasta.
Opis projektu
Założeniem projektu jest organizowanie wydarzeń koncertowych, prezentujących nieobecne w komercyjnych mediach, a wartościowe w sensie artystycznym zjawiska w muzyce: eksperymenty akustyczne i elektroniczne, free jazz, free improvisation, awangardę, noise, drone, ambient, post rock, post metal, post punk, post techno, a nawet alternatywny pop. Proponuję, by w ramach cyklu odbywało się jedno wydarzenie w tygodniu, z wyłączeniem okresu letniego (lipiec, sierpień). Oznacza to zorganizowanie około 40 wieczorów na przestrzeni 10 miesięcy w 2020 roku. Każdy wieczór to dwa do trzech występów, co daje w zaokrągleniu około 100 występów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Sale koncertowe i inne przestrzenie w obrębie rejonu Starego Miasta.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przestrzenie muszą być akustycznie dogodne, co nie wyklucza koncertów plenerowych.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy Poznania, bez jakichkolwiek ograniczeń (wiek, płeć, wyznanie, rasa czy status społeczny). W pierwszej kolejności zainteresowani będą aktywni odbiorcy szerokopojętej kultury niezależnej, ale ponieważ projekt zakłada darmowy wstęp na wszystkie wydarzenia, może zainteresować dotychczas bierne osoby.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poznań do niedawna był jednym z najważniejszych ośrodków w Polsce propagujących i prezentujących wyjątkową część sceny muzycznej, dzięki fizycznie nieistniejącemu już klubowi LAS (działał przez 4 lata pod adresami: Małe Garbary 7a, a wcześniej Wawrzyniaka 39). Po przymusowej wyprowadzce inicjatywa przetrwała (cykl 8 wydarzeń w Scenie Roboczej, gdzie wystąpiły znane osobistości sceny alternatywnej: Jarboe, Of The Wand & The Moon, ZS, Trevor Dunn / Balazs Pandi, Jerusalem In My Heart) i działa do dziś jako część nowego ośrodka kultury Pawilon przy Ewangelickiej 1 (gdzie odbyły się świetnie przyjęte koncerty: BNNT, Lotto, Scott Kelly / John Judkins, Wrekmeister Harmonies, Big Brave, My Disco, Matt Elliott, Patrick Higgins, Syny, Rashad Becker / Eli Keszler, Phurpa, Lightning Bolt, Xiu Xiu, ZU, Jaye Jayle, Efrim Menuck itd.). Niestety bez właściwego budżetu działanie to jest dość skromne (jedno wydarzenie w miesiącu), a przede wszystkim wymaga drogich biletów do sfinansowania koncertów, co znacznie ogranicza dostęp.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie muzyków + ewentualne koszty transportu (100 koncertów, średnio 1000 euro) 430 000
Zakwaterowanie 30 000
Koszty riderów (wymagania techniczne), głównie wynajmowanie sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. 50 000
Catering 30 000
Obsługa projektu / organizacja koncertów (praca akustyka i ekipy technicznej, promocja, rozdanie darmowych wejściówek, sprzątanie, opieka nad artystami). 40 000
SUMA: 580 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
bnnt 11.jpg
rozbiórka LASu 12.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krystian Piotr
Adres email krystianzlasu@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury sugeruje przesunięcie kwoty 60 tys. zł z pozycji "Wynagrodzenie muzyków..." do pozycji "obsługa projektu" (m.in. dodatkowe koszty osobowe i promocja projektu). Wnioskodawca przebywał na urlopie i mógłby odnieść się do poprawek, które sugerowaliśmy mailem z 30 lipca dopiero po swoim powrocie, czyli po 25 sierpnia.
  Zespół Obradował w składzie: Marek Wasilewski, Justyna Makowska, Marcin Kostaszuk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 580 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 580 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Sokolnicka-Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.