Rozbudowa przejścia Łowicka-Łomżyńska Osiedle Warszawskie


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Rozbudowa przejścia Łowicka-Łomżyńska Osiedle Warszawskie
Skrócony opis projektu
Budowa zjazdu dla wózków dziecięcych i inwalidzkich oraz rowerów w przejściu podziemnym Łomżyńska/Warszawska.
Opis projektu
Tunel pod ulicą Warszawską ma trzy punkty wejścia (do ulicy Łomżyńskiej, do ulicy Trzemeszeńskiej, do linii tramwajowej), potrzebne są dwa zjazdy dla wózków. Ich projekt i budowę można przeprowadzić na kształt zjazdów długich lub łamanych (z zakrętami).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Łomżyńska, Warszawska, Łowicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przejście podziemne pod ulicą Warszwską do linii tramwajowej i między ulicami
Potencjalni odbiorcy projektu
Osoby w każdym wieku: małe dzieci ich rodzice, osoby niepełnosprawne, osoby starsze na wózkach i z wózkami zakupowymi, rowerzyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przejście tunelem pod ulicą Warszawską łączy dwie części osiedla Warszawskiego. Do najbliższego przejścia bez schodów jest około 0,5 km.
Przejście tunelem jest bezpieczne dla dzieci idących do szkoły i przedszkola oraz na zakupy, jest ustawione w centralnym punkcie osiedla, niedaleko od przychodni, dziennie pokonywane jest przez ogrom użytkowników.
Brak zjazdu dla wózków w tym przejściu utrudnia możliwości przemieszczania się dla osób starszych, osób na wózkach oraz wpływa na bezpieczeństwo dzieci i rowerzystów. Przejście to jest także zaskakujące dla gości osiedla, ponieważ dzisiaj nie spotyka się już miejsc tak ewidentnie nieprzystosowanych dla zjazdu wózków.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt i realizacja 300 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Miejsce na budowę podjazdu prz1.jpg
Obecny wygląd schodów prz2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Rafał Zabel
Adres email rafal.zabel@poczta.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.