Kejtrobieg - spuść psa ze smyczy!


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Kejtrobieg - spuść psa ze smyczy!
Skrócony opis projektu
Realizacja dwóch psich wybiegów (placów zabaw dla psów wyposażonych w psie toalety) na Jeżycach
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie na Jeżycach dwóch wybiegów dla psów - w części północnej u zbiegu ulicy Jeżyckiej, Nad Bogdanką i Mylnej (na części działki miejskiej o pow. ok. 540 m2) oraz w części południowej - u zbiegu ulicy Zwierzynieckiej i Gajowej (na działce miejskiej o pow. ok. 510 m2). Aktualnie są to tereny niezagospodarowane, zapuszczone (szczególnie działka przy ul. Jeżyckiej).
Wybiegi dla psów wyposażone zostaną w urządzenia tzw. psiego placu zabaw oraz w tzw. psie toalety - niewielki placyk (takiej wielkości, by zwierzę swobodnie mogło się obrócić) na miejsce psiej toalety, które ułatwi utrzymanie czystości na wybiegu.
W ramach projektu planowane jest wyposażenie każdego wybiegu w trzy różne urządzenia do treningów agility i zabaw z pupilami:
1. Duża kładka treningowa
2. Tunel sprawnościowy
3. Równoważnia (huśtawka sprawnościowa)
4. Płotek zręcznościowy (do przeskoków) - 2 szt. na różnej wysokości dla psów małych i dużych
5. Obręcz (koło) zręcznościowe (do przeskoków) - 2 szt. na różnej wysokości dla psów małych i dużych
6. 6 słupków slalomowych.
Z biegiem czasu, w zależności od możliwości finansowych i stosownie do potrzeb mieszkańców, możliwa jest rozbudowa o kolejne urządzenia bądź tworzenie następnych psich wybiegów.
Projektowane wybiegi posiadają powierzchnię nieco ponad 500m2, co jest terenem wystarczającym (w Warszawie aktualnie funkcjonuje 26 wybiegów o powierzchni wahającej się od 100m2 do ponad 1000m2).
Celem projektu jest stworzenie przestrzeni, do której mieszkańcy chętnie przyjdą na spacery ze swoimi pupilami, by te mogły swobodnie się wybiegać. Oprócz ogrodzonego terenu, właściciele czworonogów będą mieli do dyspozycji wygodne ławki, bezpłatne torebki na psie odchody i kosze, a przede wszystkim urządzenia do psich treningów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zwierzyniecka, Sienkiewicza, Mickiewicza, Gajowa, Kochanowskiego, Słowackiego, Zeylanda oraz Jeżycka, Mylna, Nad Seganką, Norwida, Kościelna, Poznańska, Wąska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka nr ewid. 21/13/66/3 (powierzchnia ok. 510 m2) oraz część działki nr ewid. 21/11/42 (powierzchnia ok. 540 m2)
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy właściciele psów mieszkający na Jeżycach oraz osoby towarzyszące, szczególnie mieszkańcy zachodniej części dzielnicy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na Jeżycach nie ma aktualnie żadnego wybiegu dla psów ani miejsca, gdzie swobodnie i bezpiecznie można spuścić psa ze smyczy, pobawić się z nim w otwartej przestrzeni. Jednocześnie na Jeżycach znajdują się działki, będące własnością Miasta Poznań, które są niezagospodarowane, a które nie spełniają wymogów inwestycyjnych. Realizacja psich wybiegów ma szansę zminimalizować problem psich kup na chodnikach, zintegrować sąsiadów, posiada też walory edukacyjne i estetyczne.
Stworzenie przyjaznych i bezpiecznych wybiegów dla psów ma szansę przełożyć się m. in. na:
- zminimalizowanie problemu psich kup na skwerach, placach, chodnikach (poprawa estetyki okolicy),
- wzrost świadomości i kultury właścicieli psów (wynikająca z obserwacji i wspólnego korzystania z wybiegu),
- integrację sąsiedzką
- poprawę kondycji fizycznej i dobrostan jeżyckich czworonogów (w tym np. zapobieganie nadwagi u psów),
- zacieśnienie więzi między psem a jego właścicielem (dzięki wspólnej, swobodnej i bezpiecznej zabawie na świeżym powietrzu),
- socjalizację psów z otoczeniem (innymi psami i właścicielami).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Drzewa (nasadzenia) - 2 szt. dla wybiegu Jeżycka / Nad Seganką 2 400
Ogrodzenie terenu (Gajowa / Zwierzyniecka) wraz ze śluzą bezpieczeństwa - ok. 115 mb
Ogrodzenie terenu (Jeżycka / Nad Seganką) wraz ze śluzą bezpieczeństwa - ok. 125 mb
240 000
Wyposażenie wybiegu Gajowa / Zwierzyniecka:
- równoważnia z montażem
- tunel z montażem
- słupki (6 szt.) z montażem
Wyposażenie wybiegu Jeżycka / Nad Seganką:
- kładka duża z montażem
- obręcz do przeskoków (2 szt. - na dwóch wysokościach) z montażem
- drążek do przeskoków (2 szt. - na dwóch wysokościach) z montażem
150 000
Ławka z montażem - 4 szt. (po dwie na każdy wybieg) 10 000
Kosz na śmieci wraz z pojemnikiem na woreczki na psie odchody - 2 szt. (po jednym na każdy wybieg)
Tablica informacyjna (z regulaminem) - 2 szt. (po jednej na każdy wybieg)
6 200
Wygrodzenie terenu ok. 6m2 (krawężnik, niski płotek) psiej toalety - piaskownicy ze słupkiem (na każdym wybiegu) 40 000
SUMA: 448 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja i projekt zagospodarowania Kejtrobiegu przy ul. Jeżyckiej Kejtrobieg Je_ycka.jpg
Lokalizacja i projekt zagospodarowania Kejtrobiegu przy ul. Zwierzynieckiej Kejtrobieg Zwierzyniecka.jpg
Aktualne zagospodarowanie działki miejskiej przy ul. Jeżyckiej Kejtrobieg Je_ycka foto.jpg
Aktualne zagospodarowanie działki miejskiej przy ul. Zwierzynieckiej Zwierzyniecka wybieg.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Helena Zadumińska
Adres email helenazaduminska@gmail.com
Telefon 506798683
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami opiniuje pozytywnie projekt tylko i wyłącznie w odniesieniu do działki przy ul. Jeżyckiej, właściwą jednostką do zaopiniowania za względu na osiedlowy charakter inwestycji jest WJPM. Natomiast w odniesieniu do działki nr 66/3 projekt, ze wzgledu na prowadzone w WGN postępowanie w stosunku do nieruchomości miejskiej opiniuje się negatywnie (Zasady PBO20, rozdz. 2, pkt 2 e)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 27.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Spraw Lokalowych

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.