Kejtrobieg - spuść psa ze smyczy!


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Kejtrobieg - spuść psa ze smyczy!
Skrócony opis projektu
Realizacja dwóch psich wybiegów (placów zabaw dla psów wyposażonych w psie toalety) na Jeżycach
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie na Jeżycach dwóch wybiegów dla psów - w części północnej u zbiegu ulicy Jeżyckiej, Nad Bogdanką i Mylnej (na części działki miejskiej o pow. ok. 540 m2) oraz w części południowej - u zbiegu ulicy Zwierzynieckiej i Gajowej (na działce miejskiej o pow. ok. 510 m2). Aktualnie są to tereny niezagospodarowane, zapuszczone (szczególnie działka przy ul. Jeżyckiej).
Wybiegi dla psów wyposażone zostaną w urządzenia tzw. psiego placu zabaw oraz w tzw. psie toalety - niewielki placyk (takiej wielkości, by zwierzę swobodnie mogło się obrócić) na miejsce psiej toalety, które ułatwi utrzymanie czystości na wybiegu.
W ramach projektu planowane jest wyposażenie każdego wybiegu w trzy różne urządzenia do treningów agility i zabaw z pupilami:
1. Duża kładka treningowa
2. Tunel sprawnościowy
3. Równoważnia (huśtawka sprawnościowa)
4. Płotek zręcznościowy (do przeskoków) - 2 szt. na różnej wysokości dla psów małych i dużych
5. Obręcz (koło) zręcznościowe (do przeskoków) - 2 szt. na różnej wysokości dla psów małych i dużych
6. 6 słupków slalomowych.
Z biegiem czasu, w zależności od możliwości finansowych i stosownie do potrzeb mieszkańców, możliwa jest rozbudowa o kolejne urządzenia bądź tworzenie następnych psich wybiegów.
Projektowane wybiegi posiadają powierzchnię nieco ponad 500m2, co jest terenem wystarczającym (w Warszawie aktualnie funkcjonuje 26 wybiegów o powierzchni wahającej się od 100m2 do ponad 1000m2).
Celem projektu jest stworzenie przestrzeni, do której mieszkańcy chętnie przyjdą na spacery ze swoimi pupilami, by te mogły swobodnie się wybiegać. Oprócz ogrodzonego terenu, właściciele czworonogów będą mieli do dyspozycji wygodne ławki, bezpłatne torebki na psie odchody i kosze, a przede wszystkim urządzenia do psich treningów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zwierzyniecka, Sienkiewicza, Mickiewicza, Gajowa, Kochanowskiego, Słowackiego, Zeylanda oraz Jeżycka, Mylna, Nad Seganką, Norwida, Kościelna, Poznańska, Wąska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka nr ewid. 21/13/66/3 (powierzchnia ok. 510 m2) oraz część działki nr ewid. 21/11/42 (powierzchnia ok. 540 m2)
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy właściciele psów mieszkający na Jeżycach oraz osoby towarzyszące, szczególnie mieszkańcy zachodniej części dzielnicy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na Jeżycach nie ma aktualnie żadnego wybiegu dla psów ani miejsca, gdzie swobodnie i bezpiecznie można spuścić psa ze smyczy, pobawić się z nim w otwartej przestrzeni. Jednocześnie na Jeżycach znajdują się działki, będące własnością Miasta Poznań, które są niezagospodarowane, a które nie spełniają wymogów inwestycyjnych. Realizacja psich wybiegów ma szansę zminimalizować problem psich kup na chodnikach, zintegrować sąsiadów, posiada też walory edukacyjne i estetyczne.
Stworzenie przyjaznych i bezpiecznych wybiegów dla psów ma szansę przełożyć się m. in. na:
- zminimalizowanie problemu psich kup na skwerach, placach, chodnikach (poprawa estetyki okolicy),
- wzrost świadomości i kultury właścicieli psów (wynikająca z obserwacji i wspólnego korzystania z wybiegu),
- integrację sąsiedzką
- poprawę kondycji fizycznej i dobrostan jeżyckich czworonogów (w tym np. zapobieganie nadwagi u psów),
- zacieśnienie więzi między psem a jego właścicielem (dzięki wspólnej, swobodnej i bezpiecznej zabawie na świeżym powietrzu),
- socjalizację psów z otoczeniem (innymi psami i właścicielami).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Drzewa (nasadzenia) - 2 szt. dla wybiegu Jeżycka / Nad Seganką 2 400
Ogrodzenie terenu (Gajowa / Zwierzyniecka) wraz ze śluzą bezpieczeństwa - ok. 115 mb
Ogrodzenie terenu (Jeżycka / Nad Seganką) wraz ze śluzą bezpieczeństwa - ok. 125 mb
240 000
Wyposażenie wybiegu Gajowa / Zwierzyniecka:
- równoważnia z montażem
- tunel z montażem
- słupki (6 szt.) z montażem
Wyposażenie wybiegu Jeżycka / Nad Seganką:
- kładka duża z montażem
- obręcz do przeskoków (2 szt. - na dwóch wysokościach) z montażem
- drążek do przeskoków (2 szt. - na dwóch wysokościach) z montażem
150 000
Ławka z montażem - 4 szt. (po dwie na każdy wybieg) 10 000
Kosz na śmieci wraz z pojemnikiem na woreczki na psie odchody - 2 szt. (po jednym na każdy wybieg)
Tablica informacyjna (z regulaminem) - 2 szt. (po jednej na każdy wybieg)
6 200
Wygrodzenie terenu ok. 6m2 (krawężnik, niski płotek) psiej toalety - piaskownicy ze słupkiem (na każdym wybiegu) 40 000
SUMA: 448 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja i projekt zagospodarowania Kejtrobiegu przy ul. Jeżyckiej Kejtrobieg Je_ycka.jpg
Lokalizacja i projekt zagospodarowania Kejtrobiegu przy ul. Zwierzynieckiej Kejtrobieg Zwierzyniecka.jpg
Aktualne zagospodarowanie działki miejskiej przy ul. Jeżyckiej Kejtrobieg Je_ycka foto.jpg
Aktualne zagospodarowanie działki miejskiej przy ul. Zwierzynieckiej Zwierzyniecka wybieg.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Helena Zadumińska
Adres email helenazaduminska@gmail.com
Telefon 506798683
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami opiniuje pozytywnie projekt tylko i wyłącznie w odniesieniu do działki przy ul. Jeżyckiej, właściwą jednostką do zaopiniowania za względu na osiedlowy charakter inwestycji jest WJPM. Natomiast w odniesieniu do działki nr 66/3 projekt, ze wzgledu na prowadzone w WGN postępowanie w stosunku do nieruchomości miejskiej opiniuje się negatywnie (Zasady PBO20, rozdz. 2, pkt 2 e)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 27.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze zostało umówione na dzień 19 września 2019 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Gabinetu Prezydenta.
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Bożena Urbaniak, Katarzyna Matuszak, Maciej Wojciechowski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odwołanie od negatywnej oceny projektu KEJTROBIEG – SPUŚĆ PSA ZE SMYCZY (zgłoszenie nr 60) Szanowni Państwo, Budowa wybiegów dla psów w śródmiejskich dzielnicach miasta Poznania jest jedną z najważniejszych potrzeb mieszkańców. Od wielu lat mieszkańcy wykorzystują do tego celu niezagospodarowane, opuszczone działki (zarówno miejskie jak i prywatne). Nie trzeba przekonywać, że jest to mało estetyczne i mało bezpieczne. Oceniliście Państwo wniosek o budowę wybiegów na Jeżycach negatywnie, wskazując, iż: 1. przedstawiony projekt zlokalizowano na terenie zespołów urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków pod nr A 239 decyzją z dnia 06.10.1982 r. Lokalizacja wybiegów wraz z urządzeniami w oparciu o opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków nie jest możliwa, ze względu na bliskość znajdujących się w pobliżu obiektów zabytkowych. Odpowiadając na ten zarzut: Działka nr ewid. 66/3 na Jeżycach, u zbiegu ul. Gajowej i Zwierzynieckiej jest „schowana”, nie jest widoczna z ulicy czy chodnika, więc nie wpływa na postrzeganie przestrzeni i nie zakłóca w żaden sposób estetyki okolicy. Ponadto urządzenie psiego wybiegu przyczyni się uporządkowania terenu, aktualnie jest opuszczony i bardzo zaniedbany Działka nr ewid. 42 na Jeżycach, u zbiegu ul. Gajowej i Zwierzynieckiej stanowi obecnie dzikie wysypisko śmieci, pole dla ustawiania (nielegalnych?) reklam, jest niezagospodarowana, zarośnięta, co bardzo negatywnie wpływa na estetykę tej przestrzeni i odbiór obiektów zabytkowych. W obydwu przypadkach, projektowany wybieg to jedynie ogrodzenie terenu (rodzaj, wysokość i kolorystykę ogrodzenia można przecież uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków! Podobnie jak uzgodnione zostały w ostatnim czasie bramy i furtki do posesji przy ul. Mickiewicza 30 i 32), nie ma mowy o instalowaniu na wybiegu kubaturowych obiektów, a jedynie urządzenia podobne do placów zabaw czy siłowni. 2-3 sprzęty do realizowania treningów i swobodnej zabawy z psem. Uważam ten zarzut za bezzasadny, bo to by oznaczało, że na terenie Jeżyc nie jest możliwe tworzenie miejsc rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców (teoretycznie zarówno siłownie, jak i place zabaw, kolorowe i pstrokate też kłócą się z okoliczną, secesyjną zabudową). 2. w odniesieniu do działki nr 66/3 prowadzone jest postępowanie w stosunku do nieruchomości miejskiej. Odpowiadając na ten zarzut: Wielokrotnie zarówno ja, jak i przedstawiciele Zarządu Osiedla Jeżyce w licznych pismach i rozmowach podnosiliśmy, iż przekazanie tej działki na cele parkingowe jest pomysłem absurdalnym i szkodliwym dla mieszkańców. a. W niedalekiej odległości (ok. 250 m) znajduje się ogromny parking miejski pod Rondem Kaponiera, który miasto wybudowało za olbrzymie pieniądze, i który jest niewykorzystany. Ponadto na ul. Gajowej znajdują się obecnie dwa prywatne parkingi, niedaleko, na ul. Słowackiego jest kolejny prywatny parking. Wzdłuż ul. Zwierzynieckiej znajdują się miejsca postojowe w SPP, które w dni powszednie są praktycznie puste, zapełniają się jedynie w dni wolne, weekendy. Miejsc parkingowych na Jeżycach absolutnie nie brakuje. Brakuje natomiast miejsc rekreacji, wybiegów dla psów, bo to jest najpilniejsza potrzeba mieszkańców. b. Ponadto przekazanie terenu zielonego, zapewniającego naturalną retencję wody w tak ciasnej zabudowie na cele parkingowe, a więc zezwolenie na wyasfaltowanie, zabetonowanie terenu jest absurdalne. c. Ponadto Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie uzgadniał w żaden sposób przeznaczenia tej działki z Radą Osiedla Jeżyce, mimo iż sąsiednie działki miejskie, już wyasfaltowane (po zlikwidowanym pawilonie) były konsultowane. Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie terenu, który i tak był tak wykorzystywany i utwardzony. W tym przypadku sprawa jest zgoła odmienna – teren jest biologicznie czynny, a ma zostać zdegradowany. Zarzut ten jest nie tylko bezzasadny, ale przede wszystkim absurdalny. Pokazuje, że miasto realizuje swoje cele, bez patrzenia na słuszny interes mieszkańców, bez konsultowania, bez racjonalnego gospodarowania miejskimi nieruchomościami. 3. Działka nie spełnia wytycznych Zespołu zadaniowego koordynującego Program Miejski „Kejter też Poznaniak” dotyczących zakładania wybiegów w Poznaniu, ponieważ minimalna powierzchnia wybiegu powinna mieć 0,25 ha Odpowiadając na ten zarzut: W Warszawie funkcjonuje wiele wybiegów dla psów, z czego kilka ma nieco powyżej 100 m2. Przyjęcie odgórnie minimalnej powierzchni wybiegu na 0,25 ha oznacza, że budowa takich przestrzeni możliwa jest wyłącznie na obrzeżach miasta, czyli tam, gdzie i tak występują otwarte przestrzenie, a wielu mieszkańców ma własne ogrody. Tymczasem to właśnie w dzielnicach śródmiejskich, gdzie istnieje gęsta, zwarta zabudowa mieszkaniowa takie miejsca są niezbędne, bo mieszkańcy posiadają psy i muszą mieć możliwość wychodzenia z nimi w bezpieczne miejsca. Jeśli nie będziemy tworzyć wybiegów i terenów do swobodnego wybiegania się psów, mieszkańcy i tak będą spuszczać swoich podopiecznych ze smyczy, ale na ulicy, chodnikach, stwarzając zagrożenie dla innych – dzieci, kierowców, przechodniów. Mając do dyspozycji wybieg o pow. ok. 500 m2 w odległości kilkudziesięciu – kilkuset metrów od swojego miejsca zamieszkania, mieszkańcy będą z nich korzystać, zamiast narażać się na niebezpieczeństwo potrącenia psa przez samochód (psy „biegają luzem” m.in. we wnętrzu ul. Kościelnej). Zarzut ten uważam za bezzasadny, a możliwość realizacji mniejszych wybiegów winna być dopuszczona, w szczególności w śródmiejskich dzielnicach Miasta Poznania, gdzie potrzeba tworzenia wybiegów jest duża, a możliwości w przeznaczeniu działek miasta – małe. Każdą większą działkę miasto woli sprzedać deweloperowi, inwestorowi, bo to jest wpływ do budżetu miasta. Ale też miasto musi mieć świadomość, że mieszkańcom też coś trzeba dać.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Przedstawiony projekt zlokalizowano na terenie zespołów urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków pod nr A 239 decyzją z dnia 06.10.1982 r. Lokalizacja wybiegów wraz z urządzeniami w oparciu o opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków nie jest możliwa, ze względu na bliskość znajdujących się w pobliżu obiektów zabytkowych. Na przedmiotowych działkach nie ma możliwości stawiania na nich obiektów kubaturowych jak i usuwania zieleni wysokiej. Ponadto w odniesieniu do działki nr 66/3 prowadzone jest postępowanie w stosunku do nieruchomości miejskiej. Natomiast w odniesieniu do działki przy ul. Jeżyckiej, działka dodatkowo nie spełnia wytycznych Zespołu zadaniowego koordynującego Program Miejski „Kejter też Poznaniak” dotyczących zakładania wybiegów w Poznaniu, ponieważ minimalna powierzchnia wybiegu powinna mieć 0,25 ha
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, D.Woźniak, K.Kubis
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 448 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.