Stare Miasto chce być fit!


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Stare Miasto chce być fit!
Skrócony opis projektu
Całkowicie darmowe, specjalistyczne zajęcia sportowe dla seniorów i dorosłych na terenie Starego Miasta.
Opis projektu
"Stare miasto chce być fit!" to program dedykowany pełnoletnim mieszkańcom Poznania. Projekt ten ma na celu zaktywizowanie jak największej liczby mieszkańców naszego miasta i pokazania wszystkim ćwiczenia fizyczne to dobry sposób na spędzanie czasu wolnego. Chcemy żeby wszyscy Poznaniacy wyszli ze swoich domów i swoją pozytywną energią zarażali resztę Wielkopolski i całego kraju! To co ma wyróżniać ten program od tych już istniejących to wykorzystanie miejskiej, publicznej infrastruktury. Zaproponujemy ćwiczenia na siłowniach zewnętrznych, spacery z kijami do Nordic Walking, ćwiczenia ogólnorozwojowe- wszystko dostosowane do indywidualnych możliwości uczestników. Wszystko to pod chmurką. Zero kosztów wynajęcia obiektów. Oprócz zajęć sportowych zorganizujemy kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty z dietetykiem, a także dwie wycieczki po Poznaniu z przewodnikiem. Chcemy żeby nasze grupy były ze sobą mocno zintegrowane. Poznań stawia na sport, a my stawiamy na Poznaniaków!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stare Miasto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obiekty sportowe ogólnodostępne jak siłownie zewnętrzne i parki
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Poznania. Zajęcia odbywać się będą zarówno rano, po południu i wieczorem tak żeby jak najwięcej osób mogło korzystać z programu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dajmy szansę mieszkańcom Starego Miasta do wykorzystania potencjału jaki w nich drzemie. Na terenie dzielnicy znajduje się wiele wspaniałych terenów do ćwiczeń jak Park Wieniawskiego czy Park Chopina, które w ciągu dnia świecą pustkami. Razem mamy szansę pokazać naszą siłę. Projekt ten jest potrzebny ze względu na małą dostępność takich zajęć w tej części miasta. Niestety nie wystarczy postawić kilku ładnych obiektów sportowych, trzeba jeszcze pokazać jak z nich korzystać. Właśnie to chcemy zrobić- uświadomić Poznaniaków jak i dlaczego warto być fit!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajęcie obiektów 0
Wynagrodzenie dla trenerów, instruktorów, dietetyka, prowadzących szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. 61 000
Promocja, koordynacja, prowadzenie księgowości, materiały biurowe i promocyjne, strona internetowa. 21 220
Sprzęt sportowy dla trenerów i instruktorów prowadzących zajęcia. 9 000
SUMA: 91 220
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Garczyński
Adres email garczynskikrzysztof87@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 91 220 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 91 220 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Sokolnicka-Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.