Chodnik wzdłuż ul. Strzeszyńskiej (GaleriaPodolany-Jasielska)


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Chodnik wzdłuż ul. Strzeszyńskiej (GaleriaPodolany-Jasielska)
Skrócony opis projektu
Brakujący chodnik od ul. Druskienickiej do ul. Jasielskiej po stronie Galerii Podolany i Biedronki
Opis projektu
ZDM posiada koncepcję realizacji, która podlegała konsultacjom społecznym,wykonaną przez Pracownia Drogowa F.K. na zlecenie ZDM, zakończona w 2017 r.
Zgłoszony projekt dotyczy realizacji wyłącznie brakujących fragmentów chodnika.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Strzeszyńska (fragmenty odcinka Druskienicka - Jasielska)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

20/07/1/2, 20/07/6/5, 20/07/9/2, 20/07/1/1, 20/06/1, 20/06/3/1
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy tego rejonu, przedsiębiorcy i pracodawcy posiadający firmy przy ul. Strzeszyńskiej, klienci tych firm.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt pozwoli na stworzenie bezpiecznej drogi dla pieszych z dużych osiedli przy ul. Strzeszyńskiej idących od ul. Druskienickiej do ul. Jasielskiej po stronie sklepów handlowych (Galeria Podolany, Biedronka, Chata Polska). Aktualnie brak chodnika, dziury, kałuże, mnóstwo aut.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszt wykonania chodnika 570 000
koszty dodatkowe (projekt i kosztorys, przetarg) 30 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
zdjęcie wydeptanej ścieżki Strzeszynska_chodnik.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Grażyna Dudzińska
Adres email grazyna.dudzinska.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.