Dzieciaki Przytulaki


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Dzieciaki Przytulaki
Skrócony opis projektu
Prowadzenie zajęć metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci z zespołem Downa i opiekunów.
Opis projektu
Projekt zakłada prowadzenie zajęć dla dla dzieci z zespołem Downa i ich opiekunów. Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu, przez okres 6-ciu miesięcy. Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się
ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń
tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka,
zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.
Podstawowe założenia metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów:
1. świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
2. świadomości przestrzeni i działania w niej,
3. dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego
ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych.
Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń , w której się znajduje (przestaje ona być dla niego niebezpieczna). Dziecko czuje się bezpiecznie, staje się aktywne, bardziej twórcze.
ĆWICZENIA STOSOWANE W METODZIE W. SHERBORNE
Weronika Sherborne wyróżnia grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka:
· ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
· ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
· ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
· ćwiczenia twórcze

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Sala w centrum miasta.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła.
Potencjalni odbiorcy projektu
Rodzice i opiekunowie wraz dziećmi z zespołem Downa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt wspiera najbardziej potrzebujących. Ważne jest aby miasto dbało o rozwój osób z niepełnosprawnościami i troszczyło się o ich rodziny. Warto edukować ludzi na temat tego jak ważna dla prawdłowego rozwoju jest bliskość i ciepło otrzymane od drugiego człowieka. Projekt daje pomysł na spędzanie wolnego czasu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Materiały do zajęć 3 000
Wynajem sali do ćwiczeń 6 000
Instruktor 20 000
Akcja promocyjna 3 000
SUMA: 32 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Malwina babiracka
Adres email Malwina.babiracka@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.