Czas seniora!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Czas seniora!
Skrócony opis projektu
Bezpłatne, profesjonalne i ogólnodostępne zajęcia dla seniorów
Opis projektu
Tak jak nazwa wskazuje- nadszedł czas seniorów! Pora na projekt skierowany właśnie to tej coraz liczniejszej grupy mieszkańców. Coraz bardziej świadomej własnych potrzeb. Czego zatem oczekuje współczesny senior? Chcemy wyjść naprzeciw i zaproponować program jakiego jeszcze w Poznaniu nie było. Mamy oczywiście kluby seniora, ale my pragniemy pójść dwa kroki naprzód i dać coś na co nasi seniorzy czekają. Zajęcia od poniedziałku do piątku. Rano i wieczorem. Zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z pierwszej pomocy, zajęcia z rehabilitantami oraz cykliczne zawody, spotkania oraz imprezy i wycieczki na terenie Poznania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren całego miasta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren całego miasta
Potencjalni odbiorcy projektu
Jak sama nazwa wskazuje- seniorzy miasta Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Seniorzy kiedyś byli kojarzeni z osobami, których jedyną rozrywką jest oglądanie przez okno tego co dzieję się na ulicy przed blokiem, a tak naprawdę senior to osoba, która ma bardzo dużo wolnego czasu i chce go jak najlepiej wykorzystać. Życie zaczyna się po 50-tce? Mówimy sprawdzam. Pora zaaktywizować jak największą liczbę seniorów w naszym mieście!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Organizacja wycieczek oraz zawodów dla seniorów 87 220
Wynagrodzenie dla instruktorów prowadzących zajęcia, dla specjalistów prowadzących warsztaty 220 025
Sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć 42 200
Wynajęcie obiektów 45 500
Promocja, koordynacja, prowadzenie księgowości, zakup materiałów biurowych i promocyjnych, prowadzenie i zakup strony internetowej, zakup sprzętu elektornicznego 115 230
SUMA: 510 175
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mirosława Janik
Adres email mirkajanik19@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zajęcia wskazane w opisie znacząco mogą wzbogacić ofertę Miasta skierowaną do seniorów i zwiększyć ich dostępność Projekt dotyczy aktywności całotygodniowej w godzinach porannych i popołudniowych. Dzięki realizacji projektu zwiększy się aktywność społeczna najstarszych mieszkańców Miasta.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Lidia Płatek, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 510 175 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.