Zielone płuca Podolan przy ul. Druskienickiej/Dukielskiej


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Zielone płuca Podolan przy ul. Druskienickiej/Dukielskiej
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu pomiędzy ulicą Dukielską i Druskienicką oraz wzdłuż Druskienickiej.
Opis projektu
Projekt zakłada:
a) zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru pomiędzy ul. Dukielską i Druskienicką (zaplanowanego w mpzp jako zieleń)
b) nasadzenia drzew i krzewów oraz uporządkowanie istniejącej zieleni wzdłuż ul. Druskienickiej (po stronie zachodniej, na odcinku od ul. Strzeszyńskiej do ul. Buskiej i dalej, do przejścia dla pieszych w stronę "Piotra i Pawła")
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Druskienicka pas drogowy, skwer pomiędzy ul. Druskienicka i Dukielska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dz. 20/06/4/43, dz. 20/06/3/16, dz. 20/06/4/25, dz. 20/04/16/8
Potencjalni odbiorcy projektu
wszyscy mieszkańcy osiedla, dzieci uczęszczające do szkoły i przedszkola przy ul. Druskienickiej 32, seniorzy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Po wykonaniu przez Aquanet i ZDM - zaplanowanego na 2019r. - utwardzenia Dukielskiej pozostanie zaniedbany plac oraz nieuporządkowana zieleń wzdłuż ul. Druskienickiej. Ze względu na zdrowie dzieci z pobliskiej szkoły i przedszkola oraz estetykę miasta, warto te tereny obsadzić zielenią i zadbać o nie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszt realizacji wraz z kosztem projektu 590 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
działka 20/06/4/25 dzia_ka_20_06_4_25.PNG
działka 20/04/16/8 dzia_ka_20_04_16_8.PNG
działka 20/06/4/43 dzia_ka_20_06_4_43.PNG
działka 20/06/3/16 dzia_ka_20_06_3_16.PNG
zdjęcie Druskienicka_ziele_.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Grażyna Dudzińska
Adres email grazyna.dudzinska.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.