Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na Piątkowie


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na Piątkowie
Skrócony opis projektu
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na Piątkowie na obszarach pozbawionych monitoringu (wg mapy)
Opis projektu
Projekt obejmuje zakup, założenie i podłączenie do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania ok. 30 nowych kamer na osiedlach Sobieskiego i Batorego, na działkach Miasta Poznania znajdujących się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Poznania).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Jana III Sobieskiego, os. Stefana Batorego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Na terenie Miasta Poznań znajdującym się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Poznania)
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, w szczególności ww. osiedli objętych monitoringiem miejskim.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Jak widać na załączonej mapie System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania nie istnieje na ww. osiedlach, a z informacji prasowych wynika iż Miasto nie ma w planach rozbudowy tego systemu na Piątkowie. W związku z tym konieczna jest oddolna inicjatywa w tym zakresie. Na obu tych osiedlach ostnieją miejsca, w których dochodzi do zakłócania spokoju, oraz ciszy nocnej, w tym nocnych imprez alkoholowych na powietrzu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt całego projektu 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Monitoring monitoring.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Anna Ruta
Adres email goskaruta@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest WZKiB.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.