Skwer przy pomniku ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Skwer przy pomniku ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej
Skrócony opis projektu
Miejsce do wypoczynku wraz z ławeczkami przy placu zabaw i pomniku ul.Szarych Szeregów/Karpińskiej.
Opis projektu
Projekt zakłada zagospodarowanie pustego terenu w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw oraz Pomnika Poznańskich Harcerzy, które stanowić będą jedną całość. Projekt ma na celu stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu oraz dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców północnej części Podolan.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Aleksandry Karpińskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działki: 25/17/174, 25/17/175, 25/17/176
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt bezpośrednio kierowany jest do mieszkańców Podolan, w szczególności północnej części. Teren często odwiedzany jest przez rodziców z dziećmi oraz seniorów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Północna część Podolan nie posiada żadnego zagospodarowanego skweru, miejsca zieleni i odpoczynku. Utworzenie zielonych płuc Podolan w sąsiedztwie dużych firm, bariera przeciw hałasowi i pyłom.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zaprojektowanie terenu zieleni urządzonej (pow. 1ha) 60 000
Przygotowanie i uprzątnięcie terenu, utworzenie ścieżek, ławeczek do wypoczynku, nasadzenia zieleni, mała architektura, kosze na śmieci, itp. 530 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
zdjęcie 1 Karpi_skiej_skwer_zdj1.PNG
zdjęcie 2 Karpi_skiej_skwer_zdj2.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Artur Kosonowski
Adres email kosonowski@outlook.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej przedmiotowe działki są przedmiotem postępowania prowadzonego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, którego celem jest zbycie ich na zasadach ogólnych. W związku z powyższym projekt nie jest rekomendowany do kolejnego etapu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej przedmiotowe działki są przedmiotem postępowania prowadzonego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, którego celem jest zbycie ich na zasadach ogólnych. W związku z powyższym projekt nie jest rekomendowany do kolejnego etapu.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Joanna Waliszewska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.