Monitoring na Podolanach


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Monitoring na Podolanach
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada instalację systemu monitoringu wizyjnego na Podolanach - etap I
Opis projektu
Projekt zakłada rozbudowę monitoringu miejskiego o dodatkowe 12 kamer na terenie dzielnicy Podolany, wzdłuż ul. Strzeszyńskiej. Punkty kamerowe zlokalizowane zostałyby: 1. 4x kamera stacjonarna na skrzyżowaniu Strzeszyńska/Lutycka (obserwacja skrzyżowania i przejścia dla pieszych) 2. 3x kamera stacjonarna na skrzyżowaniu Strzeszyńska/Jasielska (obserwacja przejścia dla pieszych i skrzyżowania) 3. 2x kamera stacjonarna przy przejściu dla pieszych przy przystanku MPK Strzeszyńska II (obserwacja przejścia dla pieszych i wjazdu do galerii i osiedla) 4. 3x kamera stacjonarna na rondzie Ciechowiczów (obserwacja przejść dla pieszych na ul. Strzeszyńskiej i Druskienickiej, rejonu szkoły podstawowej)

W ramach projektu zakłada się zakup dwóch macierzy dyskowych oraz budowę około 1,4 km trasy kanalizacji kablowej wraz z kablami - 1400 m od skrzyżowania Lutycka/Strzeszyńska do ronda Ciechowiczów

Projekt zakładany jest jako początek rozbudowy systemu monitoringu miejskiego na Podolanach, pozwoli na doprowadzenie infrastruktury teletechnicznej na Podolany i rozbudowę systemu w przyszłości o kolejne etapy/lokalizacje. Projekt pozwoli także na późniejsze bezproblemowe i tańsze włączenie do systemu monitoringu rejonu Strzeszyna i okolic Szpitala na ul. Juraszów.

Informacja z WZKiB: "istnieje możliwość wykorzystania włókien w istniejącym kablu światłowodowym (właścicielem jest podmiot zewnętrzny) na skrzyżowaniu ulic Lutycka/Strzeszyńska. Nie ma zatem potrzeby budowy kanalizacji od skrzyżowania Kurpińskiego/Wojciechowskiego. Proszę zatem w kosztach inwestycji policzyć koszty budowy kanalizacji na odcinku od skrzyżowania Lutycka/Strzeszyńska do punktów z lokalizacją kamer + koszty kamer z instalacją."
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Strzeszyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Od skrzyżowania Lutycka/Strzeszyńska do ronda Cichowiczów
Potencjalni odbiorcy projektu
Głównie mieszkańcy Podolan, mieszkańcy odwiedzający dzielnicę. W kolejnych etapach mieszkańcy Strzeszyna oraz sąsiadujących osiedli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Podolan. Kamery zostaną zlokalizowane przy przejściach dla pieszych i głównych skrzyżowaniach, poprawiając bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz spowodują ograniczenie przestępczości. Kamery zostaną zlokalizowane wzdłuż głównej ulicy, czyli ul. Strzeszyńskiej. Mieszkańcy poczują się bezpieczniej w okolicy. System może być w kolejnych latach rozbudowywany, najdroższy jest pierwszy etap, w którym należy doprowadzić infrastrukturę teletechniczną na Podolany, który stanowi przedmiotową inwestycję.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
12 x Kamera panoramiczna (w cenę wliczona cena zakupu urządzenia i licencji, montaż oraz uruchomienie transmisji) 240 000
2 x Macierz dyskowa (jedna macierz dyskowa umożliwia archiwizowanie obrazu dla ok. 10 kamer) - zapas pod kolejne etapy 140 000
1,4 km trasy kanalizacji kablowej z kablami (140 000zł/km) 196 000
SUMA: 576 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 70 000
Dodatkowe załączniki
Trasa kanalizacji teletechnicznej Trasa kablowa.png
Lokalizacja kamer Lokalizacja kamer Podolany.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartosz Piasta
Adres email bartek115@poczta.onet.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest WZKiB.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: None

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.