Stadion AZS dla aktywnych poznaniaków


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Stadion AZS dla aktywnych poznaniaków
Skrócony opis projektu
Modernizacja stadionu AZSu do potrzeb mieszkańców poznania a w szczególności rejonu Stare Miasto.
Opis projektu
Modernizacja stadionu ma polegać na odnowieniu nawierzchni bieżni stadionu, usunięcie starej trybuny i przeznaczenie tego miejsca na polanę piknikową, wybudowaniu pełnej siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw, wykonanie zielonego parkingu dla samochodów, odnowienie ogrodzenie stadionu i doposażenie w bramy, uporządkowanie starodrzewia i zieleni.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Pułaskiego 30

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wjazd na stadion ul. Cicha
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy dzielnicy Stare Miasto, ponadto z terenu będą korzystać przedszkolaki z okolicznych przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych znajdujących się w najbliższej okolicy. Odbiorcami będą również zawodniczki i zawodnicy AZS wraz z swoimi rodzinami.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Modernizacja stadionu jest niezbędna z powodu że jest to jedyny stadion w okolicy, obecnie oprócz zawodników AZS, korzystają z tego terenu uczniowie i przedszkolaki z pobliskich szkół podstawowych i przedszkoli. Modernizacja przyczyni się do podniesienie bezpieczeństwa korzystania z obiektu oraz zapewni kompleksowe użytkowanie terenu np. rodzic odwożący dziecko na trening będzie mógł z skorzystać z bieżni, siłowni w czasie gdy jego dziecko uczestniczy w zajęciach. Poprzez przygotowanie polany piknikowej chcemy na teren stadionu zaprosić rodziny do aktywne spędzania czasu wolnego.
Drugoplanowym celem projektu jest połączenie na jednym obiekcie potrzeb sportu kwalifikowanego i sportu rekreacyjnego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Odnowienie nawierzchni bieżni 85 400
Usunięcie starej trybuny i przygotowanie polany piknikowej 89 600
Budowa pełnej zewnętrznej siłowni i placu zabaw 140 000
Wykonanie zielonego parkingu 62 400
Odnowienie ogrodzenie i doposażenie w bramy 68 200
Uporządkowanie starodrzewi i zieleni 58 800
SUMA: 504 400
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Emilia Ludwikowska
Adres email azsemil@tlen.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość znajduje się poza zasobem Miasta Poznania i Skarbu Państwa wobec czego projekt opiniuje się negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Nieruchomość znajduje się poza zasobem Miasta Poznania i Skarbu Państwa wobec czego projekt opiniuje się negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Joanna Waliszewska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.