Trasa rekreacyjna od Lutyckiej do Golęcińskiej


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Trasa rekreacyjna od Lutyckiej do Golęcińskiej
Skrócony opis projektu
Przygotowanie dokumentacji i wybudowanie drogi pieszej i rowerowej od Lutyckiej do Golęcińskiej
Opis projektu
W ramach projektu przewiduje się, zgodnie z przebiegiem trasy zaznaczonym na załączonej mapce, poprowadzić trasę pieszą oraz rowerową, po obecnym dukcie leśnym, zaczynając od ul. Lutyckiej (w miejscu zakończenia zjazdu z drogi rowerowej jaka powstanie w ramach przebudowywanego przyjazdu kolejowego w nadchodzących miesiącach), aż do ul Golęcińskiej.
Realizacja tej inwestycji umożliwi bezpieczne poruszanie się pieszych oraz rowerzystów od ul. Lutyckiej, aż do Golęcińskej, a w przyszłości, po zreazlizowaniu dalszych odcinków, umożliwi sprawną komunikację mieszkańców północnych dzielnic (Piątkowo, Morasko, Podolany), w kierunku Rusałki, w oparciu o trasę rowerową przy ul. Lutyckiej.
Projekt będzie realizowany do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

odcinek pomiędzy ul. Lutycką a Golęcińską

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy miasta Poznania, rowerzyści, turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
zwiększenie komfortu i bezpieczeństw użytkowników chodników oraz dróg rowerowych
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt oraz budowa inwestycji 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
mapa inwestycji ci_g Lutycka-Gol_ci_ska.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sebastian Józefczak
Adres email sebjoz@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zakład Lasów Poznańskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.