Trasa pieszorowerowa rondo Obornickie-ul. Strzeszyńska


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Trasa pieszorowerowa rondo Obornickie-ul. Strzeszyńska
Skrócony opis projektu
Budowa trasy pieszorowerowej od ronda Obornickiego do ul. Strzeszyńskiej od strony północnej.
Opis projektu
W ramach projektu przewiduje się, zgodnie z przebiegiem trasy zaznaczonym na załączonej mapce, poprowadzić trasę pieszorowerową, po obecnym przedeptaniu przez mieszkańców, zaczynając od ul. Strzeszyńskiej (skrzyżowanie z ul. Lutycką; w miejscu zakończenia zjazdu z drogi rowerowej jaka powstanie w ramach przebudowywanego przyjazdu kolejowego w nadchodzących miesiącach), aż do ronda Obornickiego.
Realizowana inwestycja miałaby być od strony północnej, częściowo, po zadrzewionym (a więc atrakcyjnym spacerowo/przejazdowo) fragmencie dawnej ulicy Lutyckiej.
Realizacja tej inwestycji umożliwi bezpieczne poruszanie się pieszych oraz rowerzystów od Ronda Obornickiego, aż do końca odcinka, tj do ul. Lutyckiej na wysokości ul Strzeszyńskiej, po to aby w przyszłości, po zrealizowaniu wspomnianej powyżej inwestycji przebudowy ul Lutyckiej wraz z przejazdem kolejowym, uzyskać komfortowy dojazd do dalszych dzielnic miasta. Inwestycja umożliwi sprawną komunikację mieszkańców północnych dzielnic (Piątkowo, Morasko, Podolany), w kierunku pozostałych części miasta, w oparciu o wnioskowany do realizacji odcinek i zakontraktowaną (której budowa niedługo się rozpocznie) trasę rowerową przy ul. Lutyckiej.
Projekt będzie realizowany do wysokości środków. Gdyby starczyło pieniędzy, to trasa mogłaby być też realizowana dalej, za skrzyżowanie z ul. Strzeszyńską.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Lutycka, od północnej strony. Od ronda Obornickiego do ul. Strzeszyńskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy miasta Poznania, turyści, spacerowicze, rowerzyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę i rozbudowę dostępnej infrasktury spacerowej i rekreacyjnej
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa trasy pieszorowerowej 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 8 000
Dodatkowe załączniki
trasa inwestycji ci_g Lutycka-Gol_ci_ska.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Otto
Adres email homunculust@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.