Chodnik na babickiej


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Chodnik na babickiej
Skrócony opis projektu
Projekt polega na wybudowaniu brakującego odcinka chodnika na ulicy Babickiej aż do gminy Mosina.
Opis projektu
Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ludzi udających się codziennie do pracy lub szkoły. Droga tą poruszają się również samochody ciężarowe powodując jej zniszczenia co jeszcze bardziej pogorszyło bezpieczeństwo pieszych zamieszkałych na pobliskim osiedlu. Gmina mosina 5 lat temu postarała się o własny odcinek chodnika do granicy Poznania.
Do głównych działań należy zaprojektowanie tras, wycinka niektórych drzew oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej na utwardzonym podłożu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Babicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Chodnik ma prowadzić od skrzyżowania z ulicą Głuszyna do granicy z gminą Mosina
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy bloków sąsiadujących z dyrekcją Nadleśnictwa Babki oraz domów 9a aż do ulicy Gromadzkiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnieniem jest brak jakiegokolwiek poczucia bezpieczeństwa dla ludzi przemieszczających się piechotą oraz to, że gmina Mosina ze swojej strony zadbała o wykonanie chodnika kończącego się na granicy gmin kilka lat temu. To miejsce prosi o tak ważną inwestycję, której koszt przekracza 1.5 razy roczny budżet jednostki pomocniczej miasta jakim jest Osiedle Głuszyna.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zaprojektowanie i wybudowanie chodnika długości 850mb i szerokości 2mb. Licząc 70000zł za 100mb chodnika. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
babicka koniec babicka1.jpg
babicka początek babicka2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Radoslaw Sip
Adres email radsip@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: właściwy do zaopiniowania jest ZDM
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Katarzyna Matuszak 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.