Remont dróg ZDM wewnątrz osiedla Batorego


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Remont dróg ZDM wewnątrz osiedla Batorego
Skrócony opis projektu
remont dróg osiedlowych (miejskich) na terenie osiedla Batorego
Opis projektu
W ramach projektu przewiduje się naprawę zniszczonej nawierzchni dróg miejskich na terenie osiedla Batorego, ze szczególnym uwzględnieniem okolic ul. Braille'a i okolic Szkoły Podstawowej nr 34. W ramach projektu byłoby też poprawienie widocznosci (nocą) progów zwalniających.
Projekt byłby realizowany do wyczerpania środków finansowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Batorego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Piątkowo, Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Piątkowa
Uzasadnienie dla realizacji projektu
poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po osiedlu
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wykonanie prac naprawczych 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Grzegorz Rosik
Adres email Perteks@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: właściwy do zaopiniowania jest ZDM
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Katarzyna Matuszak 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.