Urbanator. Pływalnia Olimpia - przywrócenie użytkowania.


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Urbanator. Pływalnia Olimpia - przywrócenie użytkowania.
Skrócony opis projektu
Basen Olimpia niszczeje. Mieszkańcom brakuje pływalni. Chcemy przywrócenia użytkowania. Potrzebujemy tej wody.
Opis projektu
Pływalnia Olimpia jest jedynym obiektem tego typu w tej części miasta. Gośćmi obiektu z racji wyjątkowości i położenia byli zarówno mieszkańcy Grunwaldu jaki i sąsiednich dzielnic. Do czasu zamknięcia pływalni (obecnie w niewielkim zakresie czynny jest tylko mały basen) z basenu w ramach zorganizowanych zajęć nauki pływania korzystały dzieci pobliskich przedszkoli, szkół, studenci uniwersytetów, organizacje na rzecz osób niepełnosprawnych. Natomiast dorośli (w tym seniorzy) korzystali z basenu wykupując półroczne lub roczne karnety, które dostępne były w korzystnej cenie. Do roku 2016 pływalnia co roku była remontowana ze środków własnych Towarzystwa Sportowego Olimpia. Jednak w wyniku trudności finansowych przestało to być możliwe i od jakiegoś czasu niecka dużego basenu jest nieczynna. Niszczeje także infrastruktura niezbędna do przyjaznego użytkowania pływalni. Obecnie obiekt wymaga inwestycji proekologicznych, umożliwiających odzysk ciepła i bardziej ekologicznego funkcjonowania. Mieszkańcy dotkliwie odczuwają brak tego typu obiektu sportowego, bowiem znaczna część klientów takich jak dzieci upośledzone, osoby starsze, niepełnosprawne nie są w stanie dojeżdżać na zajęcia basenowe w inne rejony miasta. Perspektywa planowanej budowy basenu w Parku Kasprowicza jest odległa i, co nie mniej ważne, znacznie kosztowniejsza. Oczywiste jest więc, że dysponowanie obiektem tej kategorii i niemożność jego wykorzystania jest szczególnie dotkliwa dla mieszkańców.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Taborowa 1, 60-790 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Taborowa 1, 60-790 Poznań, Pływalnia Olimpia w Parku Manitiusa
Potencjalni odbiorcy projektu
Do momentu zamknięcia pływalni z basenu korzystały dzieci z przedszkola 135, okolicznych szkół ((nr 9, 26, 33, 54, 58, 70, 71, 74, 88, 90), uniwersytety (Medyczny, Przyrodniczy), organizacje na rzecz osób niepełnosprawnych, hospicjum, dorośli (w tym seniorzy) mieszkańcy dzielnicy Grunwald i sąsiednich. Zapewne po uruchomieniu dawni bywalcy powrócą.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Do niedawna mieszkańcy mieli nieodległą od miejsca zamieszkania pływalnię, z której, ze względu na korzystne ceny, mogli korzystać. Odbywały się tu kursy pływania, ćwiczenia dla osób niepełnosprawnych, zajęcia dla seniorów. Teraz, po zamknięciu, te grupy osób są szczególnie wykluczone z jakiegokolwiek uczestnictwa w tego typu zajęciach, ponieważ inne pływalnie są po prostu za daleko. Pływanie, jako zajęcie sportowe, wpływa na polepszenie kondycji fizycznej mieszkańców, co w dobie zanieczyszczenia środowiska jest konieczne by zachować zdrowie. Nie mniej istotną rzeczą jest jednak to, że dla niektórych basen był ważną częścią rehabilitacji, ale także możliwością spotkania się z innymi (zajęcia dla seniorów), co przyczyniało się po prostu do polepszenia samopoczucia, zmniejszenia osamotnienia. Dla dzieci zajęcia z pływania i opanowanie tej sztuki to ważna nauka poczucia sprawstwa, pokonywania lęków, cierpliwości... Pozbawienie nas, mieszkańców tych dobroczynnych wpływów jest niezgodne z poczuciem odpowiedzialności jaka spoczywa na włodarzach. Apelujemy o otwarcie pływalni!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Składowe projektu według administratora obiektu. 1 200 000
SUMA: 1 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Justyna Klak-Nowakowa
Adres email klak.nowakowa@interia.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Projekt opiniuje się negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Projekt opiniuje się negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Joanna Waliszewska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.