Skończmy ze smogiem w Poznaniu!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Skończmy ze smogiem w Poznaniu!
Skrócony opis projektu
Druga edycja zwycięskiego projektu z zeszłego roku: wymiana pieców, drony antysmogowe i nowe działania
Opis projektu
Jakość powietrza w polskich miastach wciąż należy do najgorszych na całym świecie, a zakres działań, które mają to zmienić, jest niewystarczający Co roku widzimy przypadki, gdy z kominów wydobywa się gęsty, gryzący dym, a brak jest interwencji. Wydatki naszego miasta na walkę ze smogiem są natomiast niższe niż wydatki wielu innych polskich miast. Dlatego proponuję podjęcie:
1. Nowej fali działań podobnych do tych sfinansowanych dzięki PBO w zeszłym roku
a. intensywniejsza wymiana palenisk starej generacji na nowe, ekologiczne w miejskim zasobie lokalowym;
b. zlecenie badań dronami antysmogowym, podlatującymi do kominów i pobierającymi próbki substancji z dymu, które dzięki I edycji projektu zaczną latać nad Poznaniem od września 2019 r. oraz upowszechnianie map z wynikami pomiarów
c. dofinansowanie Straży Miejskiej: podniesienie wynagrodzenia strażników, nowy etat dla ekopatrolu i zwiększenie środków na kontrole i badania próbek z palenisk prowadzonych przez straż miejską;
d. zwiększenie środków an dofinansowanie kosztów wyższej jakości paliwa dla najuboższych.
2. Nowych działań antysmogowych:
a. ulepszenie i odpowiedniej dofinansowanie programu wymiany pieców "Kawka Bis" poprzez
- > zmianę zasad dla osób o niskich dochodach: pokrycie w całości kosztów wymiany pieca oraz kosztów przygotowawczych
- > umożliwienie wymiany pieców w lokalach indywidualnych bez konieczności wymiany pieców w całym budynku oraz pomoc prawna dla lokatorów budynków i mieszkań o rozdrobnionej własności
- > pokrywanie kosztów przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
b. regularne mycie ulic znacząco zmniejszające ilość pyłów;
c. umiejscowienie w ścisłym centrum miasta, np. w okolicy Mostu Teatralnego lub Ronda Kaponiera, stacji pomiarowej i tablicy informującej o różnych parametrach jakości powietrza, podobnej do tej zlokalizowanej dawniej przy ul. Św. Marcin / Moście Uniwersyteckim.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Cały obszar Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W szczególności te obszary, które są najbardziej narażone na smog, zwłaszcza Stare Miasto, Jeżyce, Wilda, Łazarz, Wola i Smochowice, Os. Warszawskie, Szczepankowo, Świerczewo i wiele innych miejsc
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, a w szczególności ci mieszkający na obszarach śródmiejskich i innych najbardziej narażonych na występowanie smogu oraz osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza, w tym dzieci, osoby starsze, osoby ze schorzeniami układu oddechowego i krwionośnego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Długotrwały kontakt ze smogiem to zagrożenie nawet dla zdrowego człowieka, szczególnie jednak dla astmatyków, ludzi z chorobami krążenia, nadwagą, diabetyków, osób starszych i innych szczególnie wrażliwych grup. Drony są nie tylko efektywne, ale i efektowne, zwracając dzięki temu uwagę na problem i odstraszając od spalania śmieci i paliw złej jakości. Z kolei wymiana pieców i dofinansowanie zakupu paliwa to podstawowe działania niezbędne do zmniejszenia skali problemu na dłuższą metę, wynikające z uchwały antysmogowej.
Potrzebne są jednak także dodatkowe działania, które uzupełniają tę edycję projektu: skuteczniejsza konstrukcja programu Kawka, regularne mycie ulic i tablica pomiarowa w centrum Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie badań dronem antysmogowym 200 000
Dofinansowanie Straży Miejskiej: podniesienie wynagrodzenia strażników, nowy etat dla ekopatrolu i zwiększenie środków na kontrole i badania próbek z palenisk prowadzonych przez straż miejską; 300 000
Dofinansowanie wymiany pieców starej generacji na nowe w miejskim zasobie lokalowym oraz dofinansowanie kosztów paliwa dla najuboższych. 600 000
Ulepszenie i odpowiedniej dofinansowanie programu wymiany pieców "Kawka Bis" 500 000
Regularne mycie ulic znacząco zmniejszające ilość pyłów 200 000
Umiejscowienie w ścisłym centrum miasta stacji pomiarowej i tablicy informacyjnej 200 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Dron mierzący jakość powietrza drony.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Filip Schmidt
Adres email schmidt.filip@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.