Park owocowy "Łacina"


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Park owocowy "Łacina"
Skrócony opis projektu
Park drzew owocowych między ul. Inflancką a Milczańską
Opis projektu
Park z 80 drzewami owocowymi w starych odmianach, np. szare renety, czy kosztele. Do dziś w okolicy wzdłuż tramwajowej trasy kórnickiej, wzdłuż ul. Inflanckiej, czy na osiedlu Polanka przy placach zabaw dziko rosną drzewa owocowe. Aby mieszkańcy mieli lepsze możliwości odpoczynku i rekreacji należy stworzyć park 100 drzew owocowych z alejkami, małą architekturą i oświetleniem. Dla podniesienia wartości tego parku w jego centrum warto założyć fragment łąki kwietnej.
Na osiedlu Polanka dziko rosnące owoce jedzą spacerowicze i dzieci bawiące się na podwórkach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby takich drzew było więcej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Inflancka, Milczańska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działki nr 33, 32/2, 31/4
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy terenu Łaciny, osiedla Lecha, a także użytkownicy ścieżki rowerowej Rowelove Rataje
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na terenie Łaciny zgodnie z MPU pozostanie jako jeden z niewielu terenów zielonych pozostaną działki między ul. Inflancką, Milczańską, a inwestycją deweloperską Malta Nova. Obecnie są tam nieużytki, a na obrzeżach tego terenu (pow. ok. 1,5 ha) rosną drzewa owocowe - pozostałości po gospodarstwach Bułgarów, którzy w okresie międzywojennym utworzyli na terenie Łaciny wiele gospodarstw rolnych i warzywnych w okolicach Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
sadzonki 100 drzew owocowych 2 500
zagospodarowanie 1,5 ha nieużytków, wytyczenie dwóch krzyżujących się alejek, ustawienie kilku ławek 450 000
instalacja oświetlenia wzdłuż dwóch alejek - 10 lamp 100 000
projekt 40 000
SUMA: 592 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Błażej Wandtke
Adres email blazej.wandtke@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Działka, która jest przewidziana pod realizację projektu to tylko i wyłącznie dz. 32/3, ark. 01, obr. 06 - tylko ta działka spośród wymienionych stanowi własność Miasta Poznania, pozostałe są poza zasobem i nie mogą brać udziału w PBO20. Właściwą jednostką do zaopiniowania jest ZZM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.