Teren spacerowo-wypoczynkowy ul. Bystra


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Teren spacerowo-wypoczynkowy ul. Bystra
Skrócony opis projektu
Na zaniedbanym terenie Miasta utworzenie alei spacerowej z ławkami do wypoczynku.
Opis projektu
Przy ul. Bystrej znajdują się 4 działki własności Miasta. Teren zarośnięty, zaniedbany, siedlisko dzików. Obok jest nowowybudowany Kościół i ten teren jest złą wizytówką Miasta. Pomimo pisemnych zgłoszeń o uporządkowanie od 8 lat nikt się tym nie interesuje. Dlatego zgłaszam ten projekt aby teren uporządkować, wyznaczyć alejkę spacerową z ławkami, ewentualnie piaskownicą dla dzieci.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Bystra

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obręb 6 Żegrze Arkusz 14 działka nr 4,6,8,10,12
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Starołęki-Małej, Minikowa oraz przyjezdni na różne uroczystości. Ilość korzystających osób około 10 tys.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Głównym uzasadnieniem jest zlikwidowanie zaniedbanego przez Miasto od 8 lat terenu i stworzenie oazy wypoczynku wśród zieleni. Brak obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych na naszym Osiedlu to główne przyczyny wyprowadzania się. Dodatkowo Osiedle otoczone jest zakładami (betoniarnie, recyklingi, złomownie itp.) i dlatego teren gdzie można wypocząć jest potrzebny.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Uporządkowanie terenu 150 000
Wyznaczenie alejki spacerowej 50 000
Utwardzenie alejki spacerowej 30 000
Ustawienie ławek 20 000
Ustawienie koszy na śmieci 15 000
Utwardzenie terenu działka 4 celem spływu wody 20 000
SUMA: 285 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Pismo do pełnomocnika ds. Estetyki Miasta Pismo do pe_nomocnika ds. Estetyki Miasta.pdf
Zdjęcia działki 1-2 Zdj_cia nr1, nr2.docx
Mapy poglądowe działki 1-2 Mapki pogl_dowe nr1, nr2.docx
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bogdan Nowak
Adres email emercie@op.pl
Telefon 502601225
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej przedmiotowe działki są przedmiotem postępowania prowadzonego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, którego celem jest zbycie ich na zasadach ogólnych. W związku z powyższym projekt nie jest rekomendowany do kolejnego etapu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze zostało umówione na dzień 19 września 2019 r. na godzinę 11.30 w siedzibie Gabinetu Prezydenta.
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Bożena Urbaniak, Katarzyna Matuszak, Maciej Wojciechowski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: O d w o ł a n i e. Składam odwołanie na odrzucenie projektu o nr.345 „Teren spacerowo-wypoczynkowy ul. Bystra” do dalszego procedowania. W załączeniu przesyłam pisma kierowane do jednostek miejskich dotyczących tego terenu. W momencie kiedy pojawiła się inicjatywa obywatelska została ona storpedowana przez niezrozumiałe procedury urzędnicze. Dlaczego przez długie lata i kilkakrotne zgłaszanie o zajęcie się tym terenem te procedury nie były wdrażane. Spotkałem się z Panią dyr. Albińską ,która wstrzymała procedowanie projektu. Spotkanie to wykazało brak znajomości terenów którymi Wydział Nieruchomości zarządza. Po parokrotnej mojej interwencji w Wydziale przeprowadzono po miesiącu wizje lokalną z moim udziałem na terenie ul. Bystrej. Jakie było moje zdziwienie kiedy przedstawiciele Wydziału zadali mnie pytanie ”czego ja od nich oczekuję”. Porobiono zdjęcia i trudno po takim pytaniu oczekiwać ,że urzędnicy się obudzą i zajmą się tym terenem. Dlatego składam odwołanie od wstrzymania procedowania projektu i ponowne przeanalizowanie możliwości jego zaistnienia w PBO 2020. Nie może indolencja urzędnicza torpedować inicjatywy obywatelskiej tym więcej ,że ta indolencja doprowadziła do degradacji tego terenu. Społeczność lokalna ,która nie posiada żadnego terenu rekreacyjnego oczekuje od władz Poznania poważnego traktowania każdej inicjatywy wychodzącej od mieszkańców. Proszę o pozytywne rozstrzygnięcie odwołania co przysporzy polepszenia wizerunku naszego miasta. Z wyrazami szacunku Bogdan Nowak
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowany negatywnie zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; ze względu na przeznaczenie w planach miejscowych wnioskowanych nieruchomości miejskich pod funkcję inną niż przewiduje to prawo miejscowe.
  Zespół Obradował w składzie: Karolina Kubis, Dagmara Woźniak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.