Koncert charytatywny "Jesteśmy na tak"


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Koncert charytatywny "Jesteśmy na tak"
Skrócony opis projektu
Koncert ze zbiórką funduszy na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Opis projektu
Celem koncertu jest integracja społeczności lokalnej z osobami z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej oraz zbiórka funduszy na budowę Centrum Na Tak - Centrum Edukacji, Terapii i Integracji Osób z Niepełnosprawnością. Centrum Na Tak! to inicjatywa, którą wspiera miasto Poznań i które przekazało grunt pod budowę: przedszkola specjalnego Orzeszek z poradnią rozwojową Jaskółka, mieszkań wspomaganych DOM, środowiskowego domu samopomocy ŚDS Kamyk, oraz szkoły podstawowej Zakątek. Konieczność zbiórki funduszy jest rozwiązaniem systemowym dla miasta Poznań z uwagi na brak zasobów lokalowych, z których mogłyby korzystać dzieci, młodzież czy dorośli z wieloma stopniami niepełnosprawności. Koncert to wydarzenie, dzięki któremu mieszkańcy dowiedzą się, jak miasto Poznań wspiera wspólną inicjatywę. W ramach wydarzenia, które mogłoby się odbyć na plaży miejskiej Rataje, organizator zapewniłby liczne atrakcje jak: profesjonalna scena, występy gwiazd, wydzieloną strefę animacji, gastronomii, stoiska partnerów akcji i dodatkowych sponsorów, uczestnictwo służb mundurowych oraz innych instytucji zaangażowanych w organizację wydarzenia. Odpowiednia oprawa medialna pozwoli zainteresować wydarzeniem dziennikarzy, różne grupy zawodowe, wolontariackie, pracownicze, a także samych partnerów biznesowych, którzy mogliby zaangażować się w działania CSR-owe na rzecz osób z niepełnosprawnością. Koncert na plaży miejskiej Rataje stanowiłby okazję do włączenia się w inicjatywy Stowarzyszenia Na Tak, które obejmuje opieką kilkaset osób z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Organizacja koncertu zakłada zbudowanie dojazdu do platform dla wózków, a także wydzielenie miejsca "plażowego" z leżakami, piaskiem, barem z napojami i atrakcjami jak np. siatkówka plażowa. Aby zapewnić odpowiednią widoczność, scena powinna być wyposażona w ekrany/ telebimy LED. Przewidywany termin 06-08.2020r. (II-III kwartał 2020r. - data do uzgodnienia).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plaża miejska Rataje/ Plaża miejska stare koryto Warty Chwaliszewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Sugerowane lokalizacje
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, w szczególności z rejonu Chartowo, Rataje, Żegrze, dzieci, młodzież i dorośli pełnosprawni oraz z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową wraz rodzinami i opiekunami, darczyńcy, sponsorzy, przedstawiciele firm, instytucji, urzędów, organizacje pozarządowe, media.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Koncert miałby charakter zorganizowanej zbiórki pieniędzy na budowę Centrum Na Tak (4 placówek)! Potrzeba powiększenia przestrzeni działań edukacji i rehabilitacji wynika z braku wyspecjalizowanych ośrodków. Koncert stanowiłby zatem połączenie szczytnego celu z edukacją, rozrywką i integracją osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością, rozpromowaniem inicjatywy, którą wspiera miasto Poznań, ale również miałby fundamentalne znaczenie w realizacji inicjatywy. Bez wsparcia mieszkańców Poznania, może nie udać się zebrać kwoty, którą Stowarzyszenie samo nie jest w stanie pokryć. Takie wydarzenia, nie tylko solidaryzują mieszkańców, ale również gwarantują skuteczność powodzenia akcji i rozgłos na poziomie ogólnopolskim, poprzez zaangażowanie mediów, oraz innych podmiotów zaangażowanych w organizację koncertu charytatywnego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Scena, oprawa audio- wizualna, obsługa techniczna 100 000
Artyści, konferansjer, koordynatorzy 200 000
Stoiska, atrakcje, strefy tematyczne 100 000
Zabezpieczenie wydarzenia 80 000
Catering, podjazdy dla wózków 50 000
Marketing, PR i materiały promocyjne (+spot reklamowy) 70 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Durczewska-Pastok
Adres email kasiapastok@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.