Mecz charytatywny "Gramy na tak"


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Mecz charytatywny "Gramy na tak"
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada organizację meczu z udziałem dziennikarzy, piłkarzy, gwiazd, przyjaciół WOŚP.
Opis projektu
Organizacja meczu charytatywnego na rzecz wsparcia osób z każdym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej. Dochód z wydarzenia i zorganizowanej zbiórki byłby przeznaczony na rzecz wielkiego przedsięwzięcia Stowarzyszenia Na Tak – budowy Centrum Na Tak! - Centrum Edukacji, Terapii i Integracji Osób z Niepełnosprawnością. Centrum Na Tak! to inicjatywa, którą wspiera miasto Poznań i które przekazało grunt pod budowę: przedszkola specjalnego Orzeszek z poradnią rozwojową Jaskółka, mieszkań wspomaganych DOM, środowiskowego domu samopomocy ŚDS Kamyk, oraz szkoły podstawowej Zakątek. Na mecz składałyby się takie atrakcje jak rozgrywki znanych i lubianych przedstawicieli środowiska dziennikarskiego, piłkarzy zaangażowanych w działalność charytatywną, osoby znane (gwiazdy), wspierające WOŚP, strefa z dmuchańcami (teren poza stadionem) wraz z pokazami, animacjami, występami artystycznymi, konkursami z nagrodami, strefami sponsorskimi i licytacyjnymi. Sugerowana lokalizacja to stadion INEA, który spełnia wszystkie kryteria organizacyjne. Budowana poza stadionem scena pozwoli na prezentację występów i koncertów, a także profesjonalną obsługę konferansjerską. Wydarzenie to będzie połączeniem rozgrywki i aktywności sportowej z integracją środowiska osób z niepełnosprawnością.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Bułgarska 17

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

60-320 Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania: dzieci, młodzież i dorośli pełnosprawni oraz z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową wraz rodzinami i opiekunami, darczyńcy, sponsorzy, przedstawiciele firm, instytucji, urzędów, organizacje pozarządowe, media.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Stowarzyszenie Na Tak, prowadzi 11 specjalistycznych placówek, z czego kilka pilnie wymaga osadzenia w nowej lokalizacji, aby zmienić standardy życia osób z niepełnosprawnością na lepsze. Zapadła decyzja o konieczności budowy nowych obiektów i zbierania funduszy na ten szczytny cel, zatem potrzebna jest organizacja wielkiego wydarzenia, dzięki, któremu można zebrać choćby część potrzebnej kwoty (ponad 50 milionów). W ramach otrzymanego wsparcia zostaną przeprowadzone sprzężone działania na rzecz rozwoju instytucjonalnego stowarzyszenia i spełniania działań misyjnych. Mecz charytatywny to idealna okazja aby połączyć różne środowiska w tak wyjątkowym celu – wspólnej, poznańskiej zbiórce funduszy. Mecz stanie się wizytówką Poznania i poznaniaków, którzy chętnie angażują się w tego typu wydarzenia. Będzie to fantastyczna forma promocji jak przykład „Wielkiego meczu” organizowanego w Warszawie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Stadion INEA wynajem na 1 dobę wydarzenia 900 000
Udział prowadzących, artystów, obsługi, gości 180 000
Strefyyy atrakcji, tematyczne, stoiska gastronomiczne 80 000
Zabezpieczenia wydarzenia 100 000
Marketing i materiały promocyjne w tym spoty przed i po wydarzeniu 200 000
SUMA: 1 460 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Durczewska-Pastok
Adres email kasiapastok@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 460 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 460 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.