Publiczny plac zabaw przy Przedszkolu Motylarnia


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Publiczny plac zabaw przy Przedszkolu Motylarnia
Skrócony opis projektu
Promocja aktywności fizycznej, integracja mieszkańców
Opis projektu
Projekt zakłada gruntowną przebudowę i modernizację placu zabaw przy publicznym Przedszkolu Motylarnia. W ramach przebudowy przewiduje się demontaż istniejących urządzeń zabawowych, montaż nowego wyposażenia placu zabaw wraz z piaskownicą a także modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych w postaci chodników poprzez wymianę nawierzchni oraz nasadzenia zieleni.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Łagodna 4

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren przy Przedszkolu
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci z przedszkola, mieszkańcy dzielnicy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Plac zabaw wyposażony w nowoczesne kreatywne urządzenia, stwarza możliwość rozwoju aktywności fizycznej dzieci, która jest podstawową potrzebą gwarantującą prawidłowy rozwój i zdrowie. Korzystanie z placu zabaw wpływa na dziecięcą wyobraźnię oraz wyzwala kreatywność. Dzięki zabawie z rówieśnikami dzieci nawiązują nowe relacje, uczą się współpracy i rozwiązywania konfliktó. Pobyt na świezym powietrzu redukuje ujemny wpływ cywilizacji (zbyt długi czas oglądania telewizji, gry na komputerze) Plac zabaw przy przedszkolu Motylarnia jest rónież miesjcem spotkań dzieci i ich rodziców po zamknięciu placówki oraz integurjącym społecznośc lokalną podczas festynów i imprez okolicznościowych organizowanych przez przedszkole.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wg oferty nr M163/5 z dnia 27.05.2019 - załącznik 102 911
SUMA: 102 911
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
rekomendacja rekmendacja.pdf
wycena sun+ wycena sun+.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Julitta Rzanna
Adres email rzanny@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.