Odbudowa południowych klinów zieleni- Chartowo kontynuacja


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Odbudowa południowych klinów zieleni- Chartowo kontynuacja
Skrócony opis projektu
Kontynuacja odbudowy klinów zieleni - zadrzewień na działce 306401, 1.007 AR 06.19/3 kontynuacja projektu5/8PBO2017
Opis projektu
Ten projekt jest niezbędny aby uzyskać planowany efekt całkowicie wykonania zadrzewienia na trzech działkach - zrealizowanych PBO2017 18/6 i 19/6 - obecnie 19/3 ark.06 obr.7 Chartowo. Tylko całkowite zadrzewienie zablokuje szkodliwość oddziaływania betonowego BLOKU na przyrodę. Uzytek Ekologiczny "Traszki Ratajskie jak i także logiczna pełna kontynuacja koncepcji zadrzewienia - klina południowego zieleni.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os.Tysiąclecia - aleja ks.Radziejewskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka 306401.1.0007 AR 06.19/3
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy osiedla - stworzenie enklawy i rozwój przyrodniczy zieleni - flora i fauna
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Działka 18/6, 19/3, 19/6 ark. 06 obr.7 Chartowo objęte są MPZP z 2011 - zieleń
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszt zakupu 50 drzew 40 000
koszt nasadzenia 40 000
oszt ekstra nasadzenia i zakupu drzew 20 000
SUMA: 100 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ryszard Musielak
Telefon 501613740
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.