Park dla mieszkańców Bonina i Winiar


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Park dla mieszkańców Bonina i Winiar
Skrócony opis projektu
Miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla Bonin i Winiar
Opis projektu
Propozycja dotyczy zagospodarowania zaniedbanej, miejskiej przestrzeni i urządzenie na tym terenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla Bonina i Winiar. WGN prowadzi na tym terenie prace związane ze stanem prawnym , dot. to terenów zaniedbanych przestrzeni, z opuszczonymi garażami, sprawami innych garaży. Obok mam przestrzeń zróżnicowaną terenowo z zasypanym ciekiem wodnym, również bardzo zaniedbaną. Jest to wręcz idealne miejsce na zagospodarowanie pod zieleń urządzoną, park z małą architekturą.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar pomiędzy Boninem a Winiarami (miejski teren)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Okolice Turkusowej, Kowalskiej, Winiarskiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Bonin, Winiar, Sołacza oraz wszyscy odwiedzający zamieszkujących tam mieszkańców.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Osiedle Bonin to głównie blokowiska bez przestrzeni parkowej ze skąpymi zieleńcami, odgrodzone od arterii komunikacyjnej z jednej strony ekranami akustycznymi. Dalej osiedla znajdują się domki jednorodzinne. W tej przestrzeni jest potencjał na stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni parkowej. Będzie to też odtworzenie przestrzeni na trasie dawnych klinów zielonych i poprawi estetykę osiedla.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zaprojektowanie terenu zieleni urządzonej 60 000
Budowa parku I etap 540 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Halina Owsianna
Adres email halinaowsianna@gmail.com
Telefon 604853972
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania, ze względu na charakter inwestycji jest Zarząd Zieleni Miejskiej przy współudziale WJPM - ze względu na osiedlowy charakter przedsięwzięcia.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.