Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela
Skrócony opis projektu
Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela; ogród bylinowy, ogród daliowy, ogród kwiatów letnich.
Opis projektu
Na terenie Parku Cytadela, wzdłuż Alei 15 Pułku Ułanów znajduje się ciąg ogrodów tematycznych. W roku 2018 rozpoczęto rewaloryzację ogrodu wodnego, która zakończy się jesienią roku 2019. Wiosną tego roku ukończono projekt ogrodu miododajnego, który powstanie na terenie zrujnowanego amfiteatru. Obecnie na rewaloryzację czekają w/w ogrody tematyczne. Ich rewaloryzacja zakłada:
- odnowę elementów małej architektury (ławki, murki, pergole, rzeźby "Nike" oraz "Braterstwo Broni"
- wzbogacenie szaty roślinnej, w tym nowe nasadzenia w ogrodzie bylinowym
- zagospodarowanie przestrzeni za rzeźbą "Braterstwo Broni"
- nawodnienie
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Cytadela

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Aleja 15 Pułku Ułanów
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, przyjezdni z kraju i zagranicy odwiedzający Park Cytadela
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poddanie ogrodów tematycznych rewaloryzacji będzie kontynuacją rozpoczętych prac w roku 2018 na terenie Parku Cytadela. Takie działania pozwolą zakończyć kompleksową działalność w obszarze ogrodów, które ulokowane są wzdłuż jednej z ważniejszych alei, po obu jej stronach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekty ogrodów (daliowy, bylinowy, kwiatów letnich) 90 000
Odnowa małej architektury + pergole 150 000
Renowacja rzeź (2 szt.) 100 000
Remont murków 80 000
Nawodnienie 80 000
Rośliny, byliny 100 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Halina Owsianna
Adres email halinaowsianna@gmail.com
Telefon 604853972
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.