Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe
Skrócony opis projektu
Modernizacja ogrodów przedszkolnych do wszechstronnego rozwoju dzieci w strefach: rekreacyjna, sportowa, kreatywna, sensoryczna.
Opis projektu
Projekt zakłada modernizację i organizację ogrodów przedszkolnych, z podziałem na strefy edukacyjno - rozwojowe:
1. Rekreacyjna - doposażenie ogrodów w urządzenia i sprzęty służące do zabawy i wypoczynku dzieci. M.in. ławki, ścianki wspinaczkowe, zestawy zabawowe, hamaki, bezpieczne piaskownice, przeplotnie etc. Sprzęty, sprzęty, które wykorzystywane są teraz są w fatalnym stanie (załącznik)
2. Sportowa - wykonanie boisk do gier zespołowych ze sztuczną nawierzchnią, zakup ścieżek do balansowania, zewnętrznego sprzętu sportowego. Nawierzchnie w ogrodach to pozostałości po placach budowy przedszkoli. Kiedy pada deszcz tworzą się ogromne kałuże i błoto.Podczas słonecznej pogody trawa i ziemia wysychają, pozostaje piasek. Mnóstwo ubytków i nierówności mają chodniki i alejki asfaltowe.
3. Kreatywna - urządzenie i wyposażenie kącików twórczych, stoliki, gry edukacyjne. Miasteczko Ruchu Drogowego - znaki, sygnalizacja, rowery. Ścieżka ekologiczna, mini ogrody, hodowle.
4. Sensoryczna - budowa ścieżek sensorycznych, pozwalających dzieciom na poznawanie świata wszystkimi zmysłami (dotyk,węch, słuch, smak, wzrok)
5. Projekt obejmuje także przycinkę i wycinkę drzew oraz krzewów (za zgodą WOS), wymianę płytek chodnikowych oraz starej nawierzchni, nawiezienie nowej ziemi, budowa nowych trawników, nowe nasadzenia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. B. Chrobrego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt obejmuje 4 przedszkola: Przedszkole nr 24, os. B. Chrobrego 104, Przedszkole nr 35, os. B. Chrobrego 109, Przedszkole nr 148, os. B. Chrobrego 121 oraz Przedszkole nr 163, os. B. Chrobrego 106
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci przedszkolne, młodzież szkolna, rodziny, seniorzy, mieszkańcy Piątkowa i okolic.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Od 2006 roku placówki oświatowe na osiedlu B. Chrobrego zrzeszone są w Projekcie Miasteczko Oświatowe. Dotychczas zorganizowano dla dzieci i społeczności Piątkowa kilkadziesiąt imprez i projektów edukacyjnych. Większość z nich odbywa się w ogrodach przedszkoli, które obecnie nie spełniają standardów europejskich, zapewniających prawidłowy i wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Nie posiadają stref edukacyjno - rozwojowych, odpowiednich nawierzchni, urządzeń i sprzętów sportowo - rekreacyjnych. Nowoczesnych i zgodnych z normami UE. Wygrany Projekt pozwoli zmodernizować ogrody i znaczącą wpłynie na poziom realizacji celów Miasteczka Oświatowego: harmonijny i wszechstronny rozwój naszych wychowanków, integracja społeczności Piątkowa, szeroko rozumiana edukacja zdrowotna, zarówno dzieci, jak i ich rodzin; włączanie seniorów do aktywnego życia. Strefy edukacyjno - sportowe, umożliwią promocję zdrowego stylu życia oraz proekologicznych zachowań wśród społeczności lokalnej. To idealne rozwiązanie na edukację przez zabawę, przyjazną dzieciom i przynoszącą znakomite efekty.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Naprawa/demontaż istniejących sprzętów 24 000
Zakup i instalacja nowych sprzętów i zestawów rekreacyjnych 240 000
Budowa boisk do piłki nożnej 90 000
Budowa i wyposażenie strefy sensorycznej 44 000
Doposażenie strefy kreatywnej (zakup i instalacja tablic, gier edukacyjnych etc) 44 000
Naprawa i budowa nowych nawierzchni. Modernizacja zieleni - przycinka i wycinka drzew i krzewów, ścieżki ekologiczne, mini ogrody hodowlane 100 000
SUMA: 542 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Nawrocka
Adres email przedszkole163@gmail.com
Telefon 782223561
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 23.05.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.