Sportowa wprawa i bezpieczna zabawa


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Sportowa wprawa i bezpieczna zabawa
Skrócony opis projektu
Celem jest modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkołach Podstawowych nr 55 i 85.
Opis projektu
Dla Szkoły Podstawowej nr 55 projekt zakłada utworzenie boiska do koszykówki oraz modernizację małego, ale wielofunkcyjnego placu zabaw. Wymaga on wymiany starych drewnianych urządzeń zabawowych, które są bardzo zniszczone i nieodpowiednie dla potrzeb młodszych dzieci oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej. Natomiast teren trawiasty między placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej od wielu lat czeka na utwardzenie i utworzenie nań profesjonalnego boiska do koszykówki.
W Szkole Podstawowej nr 85 boisko sportowe o wymiarach 40x20 m ze sztuczną nawierzchnią powstało w 2009 r. Jest intensywnie użytkowane przez uczniów SP85 oraz mieszkańców. Stan trawy syntetycznej, podłoża i odwodnienia wymaga kompleksowej modernizacji. Sąsiedztwo placu zabaw oraz parkingu powoduje konieczność dodatkowego zabezpieczenia boiska zmodernizowanym ogrodzeniem wraz z piłkochwytami oraz bandami ochronnymi. Niezbędne w szkolnym kompleksie sportowym jest też wybudowanie dwutorowej bieżni lekkoatletycznej na 60 m z nawierzchni poliuretanowej oraz modernizacja istniejącej skoczni w dal wraz założeniem rozbiegu z tej samej nawierzchni. Wszystkie elementy kompleksu sportowego powinny być połączone chodnikiem.
Zależy nam na uczynieniu tych obiektów ogólnodostępnymi.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Szpaków 1 oraz ul. Tomickiego 16

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Są to tereny przy Szkołach Podstawowych nr 55 i 85
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież uczęszczająca do poszczególnych szkół, mieszkańcy pobliskich osiedli i uczestnicy projektu"Trener osiedlowy"
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zmodernizowany plac zabaw przy SP 55 będzie służył zarówno uczniom szkoły jaki dzieciom z osiedla w celach rekreacyjnych, ale i edukacyjnych jako bezpieczna i wielofunkcyjna pomoc dydaktyczna rozwijająca dużą motorykę. Boisko do koszykówki będzie otwarte dla mieszkańców osiedli z możliwością wykorzystania terenu dla integracji społeczności lokalnej (turnieje, zawody, spotkania) przede wszystkim zaś uczniowie SP 55 będą mogli trenować koszykówkę blisko swojego miejsca zamieszkania.
Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy SP 85 powstało w 2009 r z funduszy grantowych pozyskanych przez Radę Osiedla. Jest bardzo intensywnie użytkowane przez uczniów SP 85, zwłaszcza przez klasy sportowe trenujące hokej na trawie, a także- jako ogólnodostępne -przez mieszkańców osiedla. Uczniowie osiągają znaczące sukcesy w tej dyscyplinie sportu a nasze absolwentki obecnie są reprezentantkami Polski. SP 85 jest corocznie organizatorem turnieju dla dzieci o zasięgu ogólnopolskim. Nawierzchnia oraz ogrodzenie wraz z piłkochwytami wymaga kompleksowej modernizacji. Dla uczniów niezbędne są też bieżnia i skocznia w dal.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
utworzenie boiska do koszykówki przy SP 55 (roboty ziemne, nawierzchnia) 190 000
wyposażenie boiska do koszykówki przy SP 55 10 000
demontaż starego i utworzenie nowego placu zabaw z nawierzchnią piaskową przy SP 55 95 000
modernizacja boiska przy SP 85, wymiana trawy syntetycznej 20x40 m 165 000
modernizacja ogrodzenia, montaż band drewnianych przy SP 85 50 000
wykonanie bieżni i modernizacja skoczni w dal, budowa chodnika przy SP 85 80 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
zgoda dyr.szkoły zgoda dyr.szko_y.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Monika Baszczyńska
Adres email moni-76@tlen.pl
Telefon 668358009
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 23.05.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.