Plac zabaw od Świtu do zmierzchu!


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Plac zabaw od Świtu do zmierzchu!
Skrócony opis projektu
Projekt polega na modernizacji placu zabaw przy ul. Świt/Jutrzenka. Montaż urządzeń zabawowych, nasadzenie roślin.
Opis projektu
Zmodernizowany plac zabaw posiadałby trzy strefy w których rozlokowane byłyby urządzenia zabawowe dla najmłodszych dzieci (<6 lat), dzieci starszych i młodzieży oraz młodzieży i dorosłych. Strefy otoczone będą drzewami i roślinnością. Ogrodzenie zostanie zmodernizowane i założone będą bezpieczne furtki. Szczegółowy projekt placu zabaw zobaczyć można w załączniku.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Świt/Jutrzenka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

52°24'37.4"N 16°52'44.7"E
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkanki i mieszkańcy Miasta Poznania, dzieci i młodzież, dorośli i seniorzy. Zmodernizowany plac zabaw pełniłby funkcje rekreacyjną, integracyjną i animacyjną. Populacja mieszkańców Osiedla Grunwald Północ jest zróżnicowana, dlatego też projekt placu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych i każdy znajdzie przestrzeń dla siebie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przedmiotowy plac zabaw jest zaniedbany i wymaga wymiany szeregu urządzeń zabawowych. Zieleń niska jest w złym stanie. Istnieje potrzeba nasadzeń możliwe mocno dojrzałych drzew od strony południowej by mocniej zacienić plac zabaw.
Wykonanie projektu zostało sfinansowane m.in. z planu wydatków Rady Osiedla Grunwald Północ. Rada Osiedla zaakceptowała projekt drogą uchwały. Projekt został zarekomendowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej, który zarządza terenem na którym miałby powstać zmodernizowany plac zabaw.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kompleksowe przygotowanie terenu, montaż urządzeń, nasadzenie zieleni. 280 000
SUMA: 280 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 75 000
Dodatkowe załączniki
Projekt zagospodarowania zieleni 1.3 projekt zieleni_24.07.2017 (1)-1.pdf
Projekt zagospodarowania placu zabaw 1.2 Projekt zagospodarowanie plac zabaw Swit_24.07.2017.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Łukasz Koperski
Adres email lukkop@gmail.com
Telefon 882180076
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.