Strefa psiego sportowca


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Strefa psiego sportowca
Skrócony opis projektu
Budowa ogólnodostępnego ogrodzonego terenu sportowego przeznaczonego do aktywnego spędzania czasu z psami.
Opis projektu
Projekt ma na celu stworzenie Strefy Psiego Sportowca składającej się
z trzech osobnych pól. Każde pole będzie pokryte naturalną, nawierzchnią
trawiastą. Ogrodzenie poszczególnych stref pozwoli na równoczesne
trenowanie różnych sportów takich jak agility, flyball, frisbee czy obiedience,
a dzięki oświetleniu będzie możliwość trenowania po zmierzchu.
Obok pól sportowych będzie znajdował się wybieg dla psów, który umożliwi
właścicielom swobodne spacery ze swoim pupilem oraz pozwoli psom na zabawy
z innymi psami w kontrolowanych warunkach.
Dla mieszkańców Poznania, którzy posiadają psa, a nie zetknęli się jeszcze
z psimi sportami, będzie to idealne miejsce aby zainspirować się od osób trenujących
i zasięgnąć porad.
Teren równocześnie będzie spełniać warunki do organizacji festynów dla
mieszkańców, organizowanych przez Radę Osiedla oraz publicznych prezentacji
psiej tresury i psich sportów.
Strefa Psiego Sportowca będzie nie tylko miejscem aktywnego spędzania
czasu z własnym pupilem ale także miejscem o walorach edukacyjnych.
Jasne zasady dotyczące czystości, bezpłatne użytkowanie terenu do ćwiczeń
wysokiej klasy, możliwość obserwowania i uczenia się od najlepszych spowoduje,
że Strefa Psiego Sportowca będzie wizytówką Poznania i wzorem
koegzystencji z naszymi pupilami.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

działka nr 54/16/143/1, ulica Morasko, Morenowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Niezagospodarowany, oddalony od zabudowań teren zielony na Morasku
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą właściciele psów którzy chcą spróbować sił
w psich sportach, jak i osoby regularnie trenujące ze swoimi pupilami. Obiekt
będzie również świetnym miejscem dla osób, które psów nie mają, a rozważają
zakup lub adopcje. Odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy Poznania
i okolic w każdym przedziale wiekowym, którzy są miłośnikami psów i aktywnego
spędzania czasu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
„Strefa Psiego Sportowca„ to projekt unikatowy na skalę Polski. To pomysłowo zaprojektowany teren przeznaczony dla psów i ich właścicieli do uprawiania
sportów kynologicznych. Dlaczego Poznań? Bo to miasto gdzie wydarzenia
z udziałem psich sportowców i ich przewodników w różnych konkurencjach
cieszą się niezwykłym zainteresowaniem i ogromną frekwencją.
Poznaniacy posiadają ponad 100 tysięcy psów i sporty kynologiczne są bardzo
popularne we wszystkich grupach wiekowych. Jednakże w mieście i okolicy
nie istnieje właściwy teren - bezpieczny, ogrodzony i o równym podłożu,
na którym można bez obaw pobawić się czy potrenować swój ulubiony sport
z psem. Budowa „Strefy Psiego Sportowca” wypełni lukę w terenach specyficznych
sportów i stylu spędzania czasu przez Poznaniaków.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
nawierzchnia wykonana z mieszanki traw łąkowych (nie łąka kwietna tylko
naturalna!) odpornych na planowane użytkowanie jednocześnie nie wymagająca
dużych nakładów finansowych na późniejsze utrzymanie
246 000
Ogrodzenie terenu siatką ocynkowaną powlekaną PE wys. 2m z podmurówką,
furtki, brama oraz ogrodzenie przestawne/demontowalne odgradzające dwa pola treningowe (wskazane na schemacie ideowym) z możliwością powiększenia do celów
organizacji festynów i imprez przez Radę Osiedla;
;
63 000
Oświetlenie - 4 maszty z 3 oprawami LED na każdym z masztów 40 000
Wyposażenie wybiegu dla psów (przeszkody stałe, ławki, kosze na śmieci) 44 000
Ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, (koszty utrzymania będzie
w całości będzie pokrywała RO), kontener, tablice informacyjne
50 000
Ekrany akustyczne od strony zabudowań ok. 100mb, wys. 3m 37 000
SUMA: 480 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 80 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja Strefy Psiego Sportowca Lokalizacja Strefy Psiego Sportowca.pdf
Oferty i cenniki Oferty - Strefa Psiego Sportowca.rar
Schemat funkcjonalny Strefy Psiego Sportowca Schemat funkcjonalny Strefy Psiego Sportowca.pdf
Koszty szczegółowe Strefa Psiego Sportowca - koszty szczegolowe v2(2).xlsx
Schemat Strefa Psiego Sportowca - schemat V2(2).pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paulina Kołaczyk
Adres email pakolaczyk@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest WJPM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Realizacja wniosku poszerzy bazę rekreacyjną istniejącą na osiedlu. Nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane zadanie, została przekazana Osiedlu Morasko-Radojewo do korzystania Zarządzeniem 332/2012/P z dn. 23.05.2012 r. Prezydenta Miasta Poznania z 23.05.2012 r. w celu urządzenia na niej zespołu rekreacyjno – sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą tj. ogrodzeniem, oświetleniem, zielenią oraz parkingiem. Realizacja wniosku odbywać się będzie na podstawie przygotowanej i oszacowanej w kosztach dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy wniosku będzie realizowany do wysokości posiadanych środków, wg kolejności i harmonogramu prac ustalonego z wnioskodawcą. Realizację zadania planuje się w ciągu 2 kolejnych lat budżetowych. Wybudowana infrastruktura utrzymywana będzie ze środków Osiedla Morasko-Radojewo.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 18 września 2019 roku. w spotkaniu brał udział przedstawiciel RO Wiesław Rygielski.
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Arkadiusz Bujak, Katarzyna Filipowska, Marzena Achtenberg
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Wnoszę o ponowne rozpatrzenie wniosku Uzasadnienie Projekt "Strefy Psiego Sportowca" został odrzucony z powodu przekroczenia limitu (30% wartości projektu) kosztów utrzymania w ciągu kolejnych 5 lat wg szacunków WJPM. Według mojej oceny szacowany koszt utrzymania obiektu nie przekracza założonego limitu. Nie znam szczegółowych wyliczeń WJPM ale chciałabym przedstawić własne kalkulacje sporządzone na podstawie danych dostępnych między innymi na stronach PBO. Chodzi mi przede wszystkim o projekt wybiegu dla psów na Naramowicach, który został wybrany do realizacji w roku 2018. Koszty utrzymania tego obiektu o powierzchni 1800m2 rozłożone na 5 lat to 20000zł. Zakładam, że w powyższych kosztach zawierają się: koszty wywozu śmieci i uzupełniania woreczków na psie odchody, bieżącej naprawy sprzętów i ogrodzenia oraz pielęgnacji nawierzchni i nasadzeń. Biorąc pod uwagę, że powierzchnia wybiegu zakładanego w moim projekcie jest o 40% większa od Naramowickiego to koszty tej części projektu również szacuje odpowiednio większe czyli ok. 28000zł. Jest to tylko składowa całości kosztów utrzymania proponowanego obiektu o całkowitej powierzchni 6000m2. Dodatkowe koszty, które należy uwzględnić to przede wszystkim: Koszt koszenia - rynkowa cena za skoszenia 1m2 to ok 0,6zł, przy koszeniu 3 razy w ciągu roku całej powierzchni obiektu sportowego (3500m2) to 6300zł/rok (odjęte koszty utrzymania nawierzchni wybiegu, które są już wliczone powyżej) Koszt biężących napraw - posłużę się w tym przypadku współczynnikiem jaki stosuje WJPM czyli 0,017 pomnożone przez koszt wszystkich elementów stałych czyli ogrodzenia, przeszkód, oświetlenia, itd. Po przeliczeniu środków jakie należy zarezerwować na potencjalne naprawy to ok. 3000zł rocznie. Zaznaczę w tym miejscu, że wszystkie elementy stałe po odpowiednim rozpisaniu przetargu na zakup powinny być obwarowane gwarancją producenta co pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania w pierwszych latach funkcjonowania. Koszt oświetlenia - zakładając bardzo optymistyczną opcję funkcjonowania obiektu przy oświetleniu sztucznym uruchomionym 4h dziennie przez 365 dni w roku to koszty energii elektrycznej czterech masztów oświetleniowych po 3 oprawy o mocy 400W nie powinny przekroczyć 4700zł/rok. Jeśli oprawy ledowe byłyby wspomagane panelami fotowoltaicznymi to koszty oczywiście drastycznie by zmalały. Koszt obsługi toi toi’a - średnio to 400zł/miesiąc, przy założeniu wynajmu długoterminowego koszty mogą zostać obniżone. Koszt wody do podlewania terenu w 1 roku nie może być brany do kalkulacji kosztów utrzymania - jest to koszt inwestycji, w kolejnych latach kosztów wody do podlewania nie będzie bo planowana jest łąka naturalna. Łąki naturalne w przeciwieństwie do trawników lepiej się ukorzeniają bez względu na warunki atmosferyczne, nie wymagają podlewania w kolejnych latach od założenia, poprawiają retencję wody oraz wzbogacają miejski ekosystem. Podsumowując sumaryczne koszty utrzymania w ciągu 5 lat wg mojej kalkulacji to maksymalnie 118000zł - KOSZTY NIE PRZEKRACZAJĄ 30% WARTOŚCI INWESTYCJI. W razie wątpliwości szczegółowe wyliczenia przedstawię na spotkaniu. Ponadto wszystkie zmiany w projekcie, które miały na celu obniżenie kosztów utrzymania całego przedsięwzięcia były konsultowane na spotkaniu z przedstawicielami WJPM oraz w późniejszej korespondencji. Do mojego odwołania załączam również pismo przewodniczącego Zarządu Osiedla Morasko-Radojewo p. Wiesława Rygielskiego, w którym to piśmie przekazuje silne poparcie dla mojego projektu. Chciałabym podkreślić, że mój projekt jest unikatowy, powstały obiekt wzbogaci krajobraz miasta i przyczyni się do aktywizacji mieszkańców Poznania posiadających czworonogi. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego odwołania i liczę na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości na spotkaniu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Opinia negatywna. WJPM dostrzega potrzebę zagospodarowania części terenu przekazanego do korzystania Osiedlu Morasko-Radojewo, także np. poprzez urządzenie tam obiektu przeznaczonego do aktywnego spędzania czasu z psami. Jednak po oszacowaniu kosztów wykonania i utrzymania projektu, WJPM opiniuje negatywnie wniosek, ponieważ koszty utrzymania potwierdzone przez tut. Wydział, przekraczają w kolejnych 5 latach łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu. Zgodnie z zasadami PBO 2020 (rozdz. 3 pkt 6 ppkt d) wniosek nie może zostać pozytywnie rekomendowany przez Wydział.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 480 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 80 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 480 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 124 506 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.