Kładka pieszo-rowerowa nad Cybiną


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Kładka pieszo-rowerowa nad Cybiną
Skrócony opis projektu
Kładka pieszo-rowerowa na poziomie Wartostrady, między Piotrowem (za wydziałem architektury) a Ostrowem Tumskim.
Opis projektu
PROJEKT ZAKŁADA BUDOWĘ KŁADKI ŁĄCZĄCEJ PRAWY BRZEG WARTY NA WYSOKOŚCI WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Z OSTROWEM TUMSKIM NA WYSOKOŚCI ULICY NOWE ZAGÓRZE. KŁADKA NA POZIOMIE
WARTOSTRADY. DŁUGOŚĆ KŁADKI 16-20M. SZEROKOŚĆ KŁADKI 2,2-2,5M. KŁADKA PRZYJAZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POZBAWIONA STOPNI, NIEWRAŻLIWA NA OKRESOWE PODTOPIENIA TERENU. PROJEKT ZAKŁADA WYKONANIE CHODNIKA PO OBU STRONACH KŁADKI ORAZ MIĘDZY WARTOSTRADĄ A SCHODAMI NA PRAWYM BRZEGU CYBINY. KŁADKA ZLOKALIZOWANA W MIEJSCU GDZIE KIEDYŚ ZNAJDOWAŁA SIĘ PODOBNA KONSTRUKCJA, PO KTÓREJ POZOSTAŁY PRZYCZÓŁKI ORAZ ZABYTKOWE SCHODY PO OBU STRONACH RZEKI. ZABYTKOWE SCHODY ZOSTANĄ ODKOPANE, OCZYSZCZONE, UPORZĄDKOWANA ZOSTANIE ZIELEŃ WOKÓŁ SCHODÓW
I KŁADKI. PROJEKT WYMAGAŁ STWORZENIA KILKU WSTĘPNYCH PROJEKTÓW ORAZ UZYSKANIA WYCENY BUDOWLANEJ. KŁADKA STANOWI DOBRE UZUPEŁNIENIE PROJEKTU DUŻEJ KŁADKI BERDYCHOWSKIEJ UMIESZCZONEJ NA WYŻSZYM POZIOMIE, POMOŻE W ROZŁADOWANIU RUCHU PIESZO-ROWEROWEGO NA PRAWYM
BRZEGU, PRZEDŁUŻAJĄC DOSTĘPNĄ DLA WYPOCZYWAJĄCYCH NAD RZEKĄ LINIĘ BRZEGOWĄ ORAZ W ZNACZNY SPOSÓB UŁATWI KOMUNIKACJĘ PIESZĄ NA LINII BERDYCHOWO-CENTRUM.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

WARTOSTRADA, NOWE ZAGÓRZE, PROF. JACKA RYCHLEWSKIEGO

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

SCHODY ZA WYDZIAŁEM ARCHITEKTURY, POZOSTAŁOŚCI PO DAWNEJ KŁADCE NAD CYBINĄ, SCHODY PRZY UL. NOWE ZAGÓRZE
Potencjalni odbiorcy projektu
WSZYSTKIE OSOBY PORUSZAJĄCE SIĘ WARTOSTRADĄ PRAWOBRZEŻNĄ, OSOBY WYPOCZYWAJĄCE NAD BRZEGIEM WARTY I CYBINY, STUDENCI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ I INNE OSOBY PRZEMIESZCZAJĄCE SIĘ MIĘDZY BERDYCHOWEM A CENTRUM, MIESZKAŃCY OSTROWA TUMSKIEGO
Uzasadnienie dla realizacji projektu
BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD RZEKĄ PRZYCZYNI SIĘ DO ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI MIASTA ORAZ TERENÓW NADWARCIAŃSKICH. WZOREM DO NAŚLADOWANIA MOŻE BYĆ WROCŁAW , W KTÓRYM KŁADKI PIESZO-ROWEROWE
ZNACZNIE AKTYWIZUJĄ RUCH WOKÓŁ TERENÓW PRZYRZECZNYCH. OSOBY UŻYWAJĄCE WARTOSTRADY WYRAZIŁY APROBATĘ DLA POMYSŁU POWSTANIA KŁADKI POZWALAJĄCEJ NA PRZEJŚCIE NA DRUGI BRZEG. KŁADKA ZNACZNIE
SKRACA DROGĘ OSOBOM PODRÓŻUJĄCYM PIESZO W STRONĘ CENTRUM. KŁADKA ULOKOWANA NA POZIOMIE WARTOSTRADY STANOWI DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE PLANOWANEJ DUŻEJ KŁADKI BERDYCHOWSKIEJ. ANALIZA RUCHU WODNEGO ORAZ POZWOLIŁA USTALIĆ, ŻE KŁADKA W ŻADEN SPOSÓB NIE PRZESZKODZI W KORZYSTANIU Z DROGI WODNEJ JEJ JEDYNYM UŻYTKOWNIKOM - WIOŚLARZOM. WYKONANIE RENOWACJI SCHODÓW ORAZ UPORZĄDKOWANIE ZIELENI WOKÓŁ NICH POZWOLI NISKIM KOSZTEM ZNACZNIE UATRAKCYJNIĆ OKOLICĘ. KŁADKA POZWOLI NA DOTARCIE DO INWESTYCJI PROWADZONYCH NA POŁUDNIOWYM KLINIE OSTROWA TUMSKIEGO. MIESZKAŃCY OSTROWA TUMSKIEGO ZYSKAJĄ BŁYSKAWICZNY DOSTĘP DO PIOTROWA CO MA DUŻE ZNACZENIE DLA STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI, POMIARY GEODEZYJNE, INWENTARYZACJA 64 000
PALOWANIE, USUNIĘCIE OCZEPÓW, WYKONANIE FUNDAMENTÓW, ZBROJENIE 174 000
WYKONANIE KONSTRUKCJI GŁÓWNEJ, BALUSTRAD ORAZ PODŁOGI 204 000
KIEROWNICTWO BUDOWY, ZAPLECZE TECHNICZNE BUDOWY, MONTAŻ KŁADKI 78 000
WYKONANIE CHODNIKÓW DO 80M2 Z KOSTKI O GRUBOŚCI 6CM, USUNIĘCIE DRZEW 15 200
RENOWACJA SCHODÓW - USUNIĘCIE ZIEMI, CZYSZCZENIE, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW 14 000
SUMA: 549 200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Kompletne opracowanie inwestycji (pomiary, propozycja konstrukcji, wizualizacje, analizy przestrzenne) Nowy Most - opracowanie 4.06.2018.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Filip Kober
Adres email filip@kober.com.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje nieruchomości, które nie są władane przez Miasto Poznań. Należy zwrócić również uwagę na konieczność przeprowadzenia uzgodnień z PGW Wody Polskie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że kwota na inwestycje zaproponowana przez Wnioskodawcę może okazać się zdecydowanie za mała. Ponadto WGN nie widzi zasadności dla realizacji projektu, ponieważ w odległości kilkudziesięciu metrów na południe od wnioskowanej inwestycji ma być realizowana Kładka Berdychowska. podsumowując, projekt opiniuje się negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja obejmuje nieruchomości, które nie są władane przez Miasto Poznań. Należy zwrócić również uwagę na konieczność przeprowadzenia uzgodnień z PGW Wody Polskie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że kwota na inwestycje zaproponowana przez Wnioskodawcę może okazać się zdecydowanie za mała. Ponadto WGN nie widzi zasadności dla realizacji projektu, ponieważ w odległości kilkudziesięciu metrów na południe od wnioskowanej inwestycji ma być realizowana Kładka Berdychowska. podsumowując, projekt opiniuje się negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Joanna Waliszewska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.