Rowerem do centrum


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rowerem do centrum
Skrócony opis projektu
Poprawa skomunikowania rowerowego między osiedlami Szczepankowo-Spławie-Krzesinki oraz Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo z osiedlem Chartowo.
Opis projektu
Jadąc od strony osiedli Szczepankowo-Spławie-Krzesinki oraz Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo droga rowerowa kończy się przy ulicy Klenowskiej. Celem niniejszego projektu jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Klenowskiej do istniejącego przejazdu przez ulicę Szwedzką oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Kurlandzkiej na ciąg pieszo-rowerowy kończący się przy istniejącej drodze rowerowej przy ul. Piaśnickiej.
Dodatkowo budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul Torowej do istniejącej infrastruktury prowadzącej na wiadukt Franowo wraz z przejściem dla pieszych umożliwi bezpieczną komunikację pieszą od przystanku autobusowego Torowa w kierunku obydwu osiedli.
Dzięki tej realizacji możliwy będzie bezpieczny przejazd w stronę centrum miasta oraz w kierunku terenów rekreacyjnych nad jeziorem Malta
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Klenowska, Szwedzka, Piaśnicka, Kurlandzka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Osiedle Chartowo
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy miasta Poznania i okolic aktywnie spędzający czas na rowerze ponieważ znacznie ułatwia dojazd z osiedli peryferyjnych w stronę centrum miasta jak również wyjazd poza miasto.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na chwilę obecną nie ma bezpiecznego połączenia między zakończeniem drogi rowerowej przy ul Klenowskiej z pozostałą siecią dróg. Rowerzyści z dziećmi zmuszeni są do korzystania z bardzo nierównego chodnika lub do podróżowania ruchliwą drogą prowadzącą do sklepów wielkopowierzchniowych. Jednocześnie brak przejścia dla pieszych w okolicy ul Torowej stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji miejskiej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Klenowskiej do przejazdu przez ul. Szwedzką - około 850 metrów 950 000
Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy od ul. Szwedzkiej, przejazd przez ul Kurlandzką i wzdłuż ul Kurlandzkiej do ul. Piaśnickiej - 490 metrów 650 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul Torowej do istniejącej infrastruktury prowadzącej na wiadukt Franowo wraz z przejściem dla pieszych - 250 metrów 400 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Początek planowanej rogi rowerowej przy ul. Klenowskiej Pocz_tek planowanej drogi rowerowej.png
Przebieg planowanej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Klenowskiej ul Klenowska.png
Przebieg planowanej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kurlandzkiej ul Kurlandzka.png
Przebieg ciągu pieszo-rowerowego od ul. Torowej do istniejącego ciągu prowadzącego na wiadukt Torowa.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Filipiak
Adres email radny.krzysztof.filipiak@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.