Rowerowy Grunwald. Kluczowe trasy osiedlowe


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Rowerowy Grunwald. Kluczowe trasy osiedlowe
Skrócony opis projektu
Pasy rowerowe na Marcelińskiej w stronę centrum. Trasa wzdłuż Jugosłowiańskiej od Grunwaldzkiej do Promienistej.
Opis projektu
JUGOSŁOWIAŃSKA
Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż os. Kopernika od rejonu ul. Babimojskiej do Promienistej wraz z niezbędnymi włączeniami do ruchu (przede wszystkim czytelne skomunikowanie z południową stroną osiedla Kopernika na Promienistej), poszerzeniami, wymianą nawierzchni w miejscach, gdzie jest to niezbędne. Trasa podłączy osiedle do powstającej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Grunwaldzkiej oraz istniejącej infrastruktury na Bułgarskiej.

MARCELIŃSKA
Pasy rowerowe na ul. Marcelińskiej między Przybyszewskiego a Grochowską. Pasy uzupełnią brakujący odcinek połączenia ciągu rowerowego od rejonu Bułgarskiej ze śródmieściem. Wykorzystanie istniejącego już, ale niezrealizowanego projektu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jugosłowiańska, Marcelińska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

odcinki, na których brakuje bezpiecznej infrastruktury dla rowerzystów
Potencjalni odbiorcy projektu
Z rozwiązania skorzystają mieszkańcy Grunwaldu: zarówno osoby poruszające się na rowerach rekreacyjnie, jak i na co dzień.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ułatwia bezpieczne i komfortowe poruszanie się po Grunwaldzie na rowerze. Rowerowe ułatwienia otwierają nowe możliwości jazdy, pozwolą skrócić trasę i ominąć ruchliwe ulice. Uzupełniają i dowiązują się do istniejących ciągów rowerowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Marcelińska 120 000
Jugosłowiańska 480 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 80 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tadeusz Mirski
Adres email tadeuszmirski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.