Szkoła jak z Finlandii


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Szkoła jak z Finlandii
Skrócony opis projektu
Stworzenie szkoły najwyższych standardów, rodem z Finlandii
Opis projektu
Celem projektu jest renowacja wnętrz pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej nr 77 im.15 Pułku Ułanów Poznańskich na wzór szkół w Finlandii. Ponad 50-letni budynek domaga się gruntownych remontów i wprowadzenia elementu nowoczesności. Obecne klasy są nieatrakcyjne, nie działają motywująco i nie sprzyjają zwiększaniu efektywności procesów szkolnych. Wśród najbardziej pilnych potrzeb jest również remont toalet i zlikwidowanie barier architektonicznych. Projekt zakłada stworzenie pionierskich, designerskich i bardzo nowoczesnych przestrzeni szkolnych, w których uczniowie będą zdobywać wiedzę. Nowoczesny design klas, zaprojektowanych tematycznie – sala historyczna z elementami nawiązującymi do historii, sala językowa z udogodnieniami do nauki języka i Big Benem w tle, sala matematyczna pełna kształtów, itp. z pewnością wpłynie na motywację wszystkich grup szkolnych i pozwoli przybliżyć szkołę do standardów fińskich.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dmowskiego 50, 60-204 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynek Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pulku Ułanów Poznańskich
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu jest społeczność lokalna:
- uczniowie i młodzież szkolna
- rodzice dzieci
- nauczyciele
- wszelkie organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i inne podmioty korzystające z pomieszczeń szkolnych
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu odpowiadać będzie naglącym potrzebom szkoły, szczególnie tym podniesienia standardów infrastruktury szkolnej. Nowoczesny świat i misja kształtowania mądrych obywateli wymuszają konieczność zapewniania warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Projekt przyczyni się docelowo do podniesienia efektywności nauczania oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej placówki. Efektem ubocznym będzie podnoszenia kreatywności, inicjatywności i przedsiębiorczości poprzez motywowanie do działania własnym przykładem. Nowoczesne klasopracownie zapewniać będą warunki do pracy projektowej i kształtowania przez to kompetencji społecznych uważanych za niezbędne w XXI wieku. Projekt będzie również inspiracją dla innych szkół do poszukiwania środków niezbędnych, by zapewniać najwyższą jakość edukacji; środków, by dofinansować niedofinansowywaną oświatę, szczególnie względem europejskich standardów. W trakcie ostatnich warsztatów edukacyjnych WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ uczniowie wskazali główne potrzeby i oczekiwania takie jak: remont sal lekcyjnych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, toalet i korytarzy. Projekt jest więc odpowiedzią na potrzeby uczniów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt architektoniczny, położenie nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i skrzynką prądową, remont instalacji c.o oraz wod.-kan. wymiana stolarki drzwiowej, wymiana podłóg, remont sanitariatów, ogólne prace budowlane 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Przybył
Adres email joanna_purtak@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.