Zielone i bezpieczne skrzyżowania dla Jeżyc


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Zielone i bezpieczne skrzyżowania dla Jeżyc
Skrócony opis projektu
Skrzyżowania Kościelna-Poznańska i Zwierzyniecka-Gajowa (przed Zoo) mogą być piękne, pełne zieleni oraz bezpieczne!
Opis projektu
1. Skrzyżowanie ul. Kościelnej i Poznańskiej to miejsce, gdzie bywa mnóstwo z nas. Niektórzy wracają tamtędy do domu, inni idą się modlić, jeszcze inni - na pizzę, lody albo na Sołacz. Wszyscy jednak tracą na tym, jak to miejsce obecnie wygląda (zał. 1). Zmieńmy to! (zał. 2)
-> Zamieńmy nieużywane części skrzyżowania na zieleńce i poszerzmy skwer przed dawnym Invest Bankiem, który wkrótce będzie rewitalizowany.
-> Skróćmy drogę, którą piesi muszą pokonać z jednego krańca skrzyżowania na drugi.
-> Zmieńmy organizację ruchu i poprawmy geometrię skrzyżowania, tak by piesi czuli się bezpieczniej przekraczając ulicę, a kierowcy mieli dobrą widoczność.

2. Stare Zoo to jedno z najważniejszych miejsc Jeżyc i ich zielone płuca. Żeby jednak do tych płuc się dostać, trzeba pokonać morze bruku, betonu i asfaltu, na którym nie ma nawet przejścia dla pieszych - bo tak wygląda obecnie skrzyżowanie ul. Zwierzynieckiej i Gajowej (zał. 3). Zmieńmy to! (zał. 4)
-> Zamieńmy nieużywane części skrzyżowania na zieleńce.
-> Wyznaczmy przejścia dla pieszych, zmieńmy organizację ruchu i skróćmy drogę, którą piesi, w tym dzieci i rodzice z wózkami, muszą pokonać z jednego krańca skrzyżowania na drugi.

Bez szkody dla płynności ruchu samochodowego możemy ulepszyć i lepiej wykorzystać naszą wspólną przestrzeń!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kościelna-Poznańska, Zwierzyniecka-Gajowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Skrzyżowanie ul. Kościelnej i Poznańskiej (przed kościołem) oraz Zwierzynieckiej i Gajowej (przed Starym Zoo)
Potencjalni odbiorcy projektu
Użytkownicy i mieszkańcy ul. Kościelnej, Poznańskiej, Zwierzynieckiej i Gajowej, osoby odwiedzające Stare Zoo lub kościół na Kościelnej, spacerowicze podążający z Jeżyc na Sołacza lub z Sołacza na Jeżyce
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przestrzeń przed Starym Zoo oraz przed kościołem przy ul. Kościelnej są obecnie niezbyt przyjazne. Są to miejsca o ogromnym potencjale, jednak obecnie:
- duże ich połacie są nieużywane i zabetonowane;
- przejścia dla pieszych są zbyt długie (ul. Kościelna i Poznańska), źle wyprofilowane (ul. Poznańska) albo w ogóle ich nie ma (ul. Zwierzyniecka przed Starym Zoo).
W dość prosty sposób można to zmienić, jednocześnie dodając Jeżycom nieco zieleni przyulicznej, której tak bardzo ciągle brakuje.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1a. Projekt wykonawczy i projekt organizacji ruchu dla skrzyżowania Gajowa-Zwierzyniecka


30 000
1b. Wdrożenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Gajowa Zwierzyniecka 15 000
1c. Prace budowlane i sadzenie zieleni na skrzyżowaniu Gajowa-Zwierzyniecka 250 000
2a. Projekt wykonawczy i projekt organizacji ruchu dla skrzyżowania Kościelna-Poznańska 30 000
2b. Wdrożenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Kościelna Poznańska 15 000
2c. Prace budowlane i sadzenie zieleni na skrzyżowaniu Kościelna Poznańska 250 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
3. Zwierzyniecka-Gajowa - tak wygląda obecnie 3. Zwierzyniecka-Gajowa - obecnie.pdf
1. Kościelna-Poznańska - tak wygląda obecnie 1. Kos_cielna-Poznan_ska - obecnie.pdf
2. Kościelna-Poznańska - tak może wyglądać (wizualizacja - BIT, Ł. Walter) 2. Kos_cielna-Poznan_ska - projekt (wizualizacja - BIT, _. Walter).pdf
4. Zwierzyniecka-Gajowa - tak może wyglądać (wizualizacja - BIT, Ł. Walter).pdf 4. Zwierzyniecka-Gajowa - projekt (wizualizacja - BIT, _. Walter).pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Filip Schmidt
Adres email schmidt.filip@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.