Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna
Skrócony opis projektu
Pakiet wsparcia szkół/przedszkoli: oczyszczacze powietrza, defibrylatory AED, roboty edukacyjne, przestrzenie integracji, sensoryczne/naturalne strefy zabaw.
Opis projektu
Projekt obejmuje publiczne szkoły podstawowe i przedszkola w naszym rejonie (Górczyn/Ławica/Kwiatowe/Junikowo):

1. CZYSTE POWIETRZE – Oczyszczacze powietrza dla wszystkich placówek. Oczyszczacze niwelują smog i wirusy, by nasze dzieci były zdrowsze i mniej chorowały! Potwierdzona mniejsza liczba absencji dzieci w przedszkolach, które zakupiły sprzęt tego typu.

3. PRZYJAZNE PRZEDSZKOLA - Naturalne i sensoryczne strefy zabawy – sensoryczne wyposażenie przedszkoli, elementy naturalnych placów zabaw np. krąg do narad z drewnianych palików, domki-wigwamy, drewniane rabaty, domki dla owadów, kuchnia błotna.

2. PRZYJAZNE SZKOŁY - Stworzenie multifunkcjonalnych przestrzeni integracji międzypokoleniowej – niezbędny remont pomieszczeń, zakup mebli modułowych i sprzętu w celu przystosowania dedykowanych pomieszczeń w szkołach do pozaszkolnych funkcji integrujących społeczność lokalną np. prowadzenie warsztatów obywatelskich, realizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, spotkań międzypokoleniowych, zakup przewijaków do toalet i mebli do kącika malucha by przestrzenie integrowały także młodych rodziców z dziećmi.

4. MŁODZI ODKRYWCY - Zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów edukacyjnych rozbudzających zainteresowanie nauka i techniką dla rozwoju kompetencji kluczowych dzieci w wieku szkolnym np. profesjonalne roboty edukacyjne i materiały do nauki kodowania, edukacyjne cyfrowe stacje meteo do odkrywania zagadek pogodowych, drukarki 3d, kamery cyfrowe i sprzęt do nagrywania będący wstępem do przygody z dziennikarstwem.

5. ZDROWE DZIECIAKI - Defibrylator AED dla każdej placówki. Defibrylator analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. przypadków nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki urządzeniom AED nasze dzieci będą lepiej chronione nim przyjedzie karetka.

6. BEZPIECZNE DZIECIAKI - Elektroniczne tablice pomiaru prędkości przy szkołach i przedszkolach (2 lokalizacje po2tablice: Ławica, Kwiatowe). Dokonują pomiaru prędkości aut i wskazują wartość na wyświetlaczu. W razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości ukazuje się czerwony napis ZWOLNIJ. Statystyki potwierdzają skuteczność tego rozwiązania i jego działanie psychologiczne - kierowcy zdecydowanie częściej zwalniają, jadą ostrożniej nie tracąc przy tym pieniędzy na mandaty! A dzieci będą bezpieczniejsze na drodze.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

(1) SP nr 78 ul. Żonkilowa; (2) Przedszkole nr 36, ul. Perzycka; (3) Przedszkole nr 7 ul. Mikołowska; (4) Przedszkole nr 8 ul. Bosa.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Elektroniczne tablice pomiaru prędkości – mogą być zlokalizowane na działkach na których znajdują się budynki oświatowe lub na innym terenie miejskim.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami przedsięwzięcia są: 1. Dzieci i młodzież oraz nauczyciele publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w rejonie. 2. Użytkownicy dróg w rejonie – kierowcy, pasażerowie i piesi.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
U genezy projektu leży sukces wspólnych projektów w naszym rejonie - „Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna” (PBO 2018) oraz „Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna” (PBO 2019) - to wyraźny sygnał, że mieszkańcy naszej dzielnicy oczekują projektów integrujących potencjał wielu osiedli. Przedsięwzięcia tego typu to nie tylko większa szansa na dofinansowanie - to przede wszystkim wyższy poziom sprawiedliwości społecznej. Dzięki kompleksowym projektom realizowanym w kilku lokalizacjach budżet obywatelski wspiera wszystkich bez wyjątku mieszkańców naszego rejonu.

Dlatego w tym roku prosimy o poparcie kolejnego projektu łączącego nasze potrzeby i realizującego wspólne marzenia. Przedsięwzięcie posiada pełne poparcie zaangażowanych placówek oświatowych (szkół i przedszkoli).

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie poziomu zdrowia i bezpieczeństwa naszych dzieci, wspieranie zintegrowanego rozwoju młodzieży w oparciu o nowoczesną wielofunkcyjną infrastrukturę i zdobycze technologiczne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
oczyszczacze powietrza (8 x 5.000 zł) 40 000
naturalne i sensoryczne strefy zabawy (3 x 60.000 zł) 180 000
przestrzenie integracji międzypokoleniowej 90 000
nowoczesny sprzęt edukacyjny dla młodych odkrywców 30 000
defibrylatory AED (4 x 6.000 zł) 24 000
radarowe wyświetlacze prędkości (4 x 20.000 zł) 80 000
SUMA: 444 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Deklaracja poarcia projektu - SP78 Oswiadczenie_SP_78.pdf
Deklaracja poarcia projektu - Przedszkole 36 Oswiadczenie_P_36.pdf
Deklaracja poarcia projektu - Przedszkole 7 Oswiadczenie_P_7.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dawid Drobnić
Adres email slovene@tlen.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 23.05.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.