Wygodnie rowerem po Mieszka I -Winogrady


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Wygodnie rowerem po Mieszka I -Winogrady
Skrócony opis projektu
Położenie równego asfaltu zamiast krzywej kostki na trasie rowerowej wzdłuż Mieszka I
Opis projektu
Najbardziej oblegana trasa rowerowa na północy Poznania wymaga równej, asfaltowej nawierzchni zamiast krzywej, niewygodnej kostki betonowej. Jazda po asfalcie jest dużo wygodniejsza i bezpieczniejsza niż po kostce. Pierwszy etap wymiany kostki na asfalt jest realizowany na Piątkowie w ramach PBO 2019. Zróbmy to samo na Winogradach!
Projekt zakłada:
+ poprawę przebiegu trasy i zabezpieczenie skrajni w okolicy kliniki weterynaryjnej przy al. Solidarności
+ korektę łuku przy rampie PST obok ul. Słowiańskiej
+ poszerzenie przy ul. Hercena
+ powiększenie pola do zawracania na połączeniu ramp przy ul. Słowiańskiej
(jeśli jest to możliwe technicznie i zmieści się w budżecie projektu)
+ wymianę nawierzchni na rampach przy ul. Słowiańskiej w ciągu trasy wzdłuż Mieszka I
+ wymianę nawierzchni na odcinku: wjazd na parking przy ul. Hercena - wjazd na stację paliw BP wraz z wyrównaniem krawężników na zero
+ realizację do wysokości środków
+ budowa licznika rowerowego wraz z wyświetlaczem.

Realizacja zadania do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Mieszka I

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Trasa piesza i rowerowa wzdłuż Mieszka I
Potencjalni odbiorcy projektu
+ mieszkańcy północy Poznania.
+ poruszający się rowerem i pieszo
+ biegacze
+ niepełnosprawni
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W okolicy kliniki weterynaryjnej trasa ma niewygodne odgięcie oraz styka się z parkingiem. Często pojazdy wystają na ciąg pieszo-rowerowy. Miejsce to wymaga korekty łuków w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa oraz separacji od parkingu.
Przy ul. Hercena przejazd jest za wąski i niebezpieczny (widoczność zasłania wiata przystanku) - należy go poszerzyć.
Przy ul. Słowiańskiej należy poprawić promień włączenia CPR do rampy przy PST. Na torze jazdy znajduje się barierka - poręcz, która stwarza niebezpieczeństwo zaczepienia.
Przy ul. Słowiańskiej likwidacja platformy i przesunięcie schodów w stronę alejki - dojścia do bloków powiększy przestrzeń do zawracania. Dodatkowo palowane jest w tym miejscu włączenie ruchu z pasów rowerowych przy ul. Słowiańskiej. Większa przestrzeń poprawi bezpieczeństwo i wygodę poruszania się.
Położenie równego asfaltu umożliwi wygodną jazdę rowerem po trasie rowerowej wzdłuż Mieszka I. Proces wymiany nawierzchni na równą, asfaltową został zapoczątkowany w PBO2019.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt 20 000
realizacja - korekta trasy oraz położenie asfaltu 580 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marek Makowski
Adres email marek@marekmakowski.pl
Telefon 691363932
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie realizacja zadania do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Marek Makowski,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Lech Cempura, Damian Drąszkiewicz, Filip Jaworski, Jakub Kucharczyk, Rafał Leszczyński, Elżbieta Ławicka, Kamil Michalewski, Dariusz Olejniczak, Mateusz Rozmiarek, Krzysztof Sandurski, Hanna Sibilska, Łukasz Strażyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Wojciech Dobski, Krzysztof Janczewski, Julian Nowak, Halina Owsianna, Piotr Pietruszewski, Aleksandra Różańska, Jakub Rybka, Krzysztof Świerczyński, Alicja Świtała, Piotr Zieliński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.