Zbiornik retencyjny ciek Wierzbak ul.Straży Ludowej


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Zbiornik retencyjny ciek Wierzbak ul.Straży Ludowej
Skrócony opis projektu
Zbiornik retencyjny na cieku Wierzbak - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom po deszczach nawalnych, regulacja cieku.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę kolejnego zbiornika retencyjnego na cieku Wierzbak w rejonie ulicy Straży Ludowej, zgodnie z koncepcją w WOŚ, aby zapobiec powodziom i zalewaniu posesji na ul.Konatkowskiej, Tułodzieckiej, Raczyńskiego ... po dużych deszczach.
Pierwotnie zakładana lokalizacja zbiornika nr 3 dotyczyła działek nr 28/03/86, 28/03/87, 28/03/88 które są aktualnie prywatne. Aby sprostać zasadom PBO wnoszę o rozważenie innych lokalizacji, na działkach należących do Miasta Poznań w ciągu cieku Wierzbak. Wnoszę o zasięgnięcie opinii komisji zajmującej się zagospodarowaniem wód opadowych w mieście.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

rejon ul. Straży Ludowej / Szarych Szeregów

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

należy znaleźć działkę na potrzeby zbiornika w ciągu cieku Wierzbak należącą do M.Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy osiedla Podolany.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak kanalizacji deszczowej na osiedlu wymaga podjęcia innych działań, m.in. w postaci zbiorników retencyjnych zbierających nadmiar wody w czasie deszczy nawalnych i po nich.
Sprawa niezwykle istotna dla społeczności lokalnej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszty projektu, przetargów, budowy zbiornika 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
wierzbak zbiornik wierzbak zbiornik nr 3.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Grażyna Dudzińska
Adres email grazyna.dudzinska.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji inwestycji ("należy znaleźć działkę na potrzeby zbiornika w ciągu cieku Wierzbak należącą do M.Poznań"), dlatego też zgodnie z Zasadami PBO na tym etapie weryfikacji wniosku znalezienie nieruchomości miejskiej, która spełniałaby kryteria planowanej inwestycji nie jest już możliwe - projekt opiniuje się negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji inwestycji ("należy znaleźć działkę na potrzeby zbiornika w ciągu cieku Wierzbak należącą do M.Poznań"), dlatego też zgodnie z Zasadami PBO na tym etapie weryfikacji wniosku znalezienie nieruchomości miejskiej, która spełniałaby kryteria planowanej inwestycji nie jest już możliwe - projekt opiniuje się negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Joanna Waliszewska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.