„Kultowy holender” – przywrócenie do ruchu


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
„Kultowy holender” – przywrócenie do ruchu
Skrócony opis projektu
Ratujmy Stare Bimby – przywrócenie do ruchu ostatniego tramwaju Beynes 3G w Poznaniu.
Opis projektu
Projekt zakłada przywrócenie do ruchu ostatniego tramwaju Beynes 3G w Poznaniu.
Wagony z Amsterdamu zrewolucjonizowały poznańską komunikację miejską na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Żółte tramwaje, z charakterystycznym „telewizorem” na dachu, wąskimi drzwiami otwieranymi na przyciski i ruchomymi stopniami towarzyszyły poznaniakom przez 20 lat. Przez część z nich znienawidzone, przez innych uwielbiane, powodowały że nie sposób było przejść obok nich obojętnie. Po sukcesie pierwszych wagonów 1G i 2G, w 2003 roku sprowadzono do Poznania 11 sztuk wagonów 3G, które zastąpiły wcześniejsze egzemplarze. Eksploatację wagonów 3G zakończono w 2011 roku. Od tego czasu, w taborze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego pozostał już tylko jeden egzemplarz – wagon o numerze 805. Ze względu na uszkodzenie układu hamulcowego, tramwaj obecnie nie może poruszać się o własnych siłach.
W 2016 roku członkowie Stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych rozpoczęli prace związane z przywróceniem oryginalnych barw tramwajowi z Amsterdamu. Pierwszy prace poskutkowały częściowym przywróceniem barw na przodzie tramwaju. W bieżącym roku rozpoczęto prace nad pozostałą częścią tramwaju.
Pozyskane w ramach projektu środki mają umożliwić nie tylko przywrócenie oryginalnych barw, ale również naprawę układu jezdnego, hamulcowego oraz wyposażenie wnętrza wagonu w oryginalne elementy (zabezpieczone z innych tramwajów tego typu).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wagony typu holenderskiego w ostatnim okresie eksploatacji kursowały na linii nr 9, dlatego projekt związany jest z Sołaczem.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Remont wagonu przeprowadzony zostanie w dwóch zajezdniach, przy ulicy Madalińskiego oraz w zajezdni Franowo.
Potencjalni odbiorcy projektu
„Holender” stanowić będzie eksponat, dostępny dla ogółu mieszkańców podczas zwiedzania zajezdni Madalińskiego oraz podczas licznych imprez otwartych organizowanych przez MPK w Poznaniu Sp. z o.o. przy współudziale Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. Jednocześnie tramwaj byłby świetnym uzupełnieniem szeregu wydarzeń miejskich, uroczystości oraz rocznic historycznych związanych z komunikacją miejską w Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Remont tramwaju pozwoli na przywrócenie do ruchu jedynego zachowanego w Poznaniu wagonu 3G, popularnie nazywanego „Holendrem”.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szacunkowy koszt remontu tramwaju 200 000
SUMA: 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 45 000
Dodatkowe załączniki
Artykuł dot. historii tramwajów 3G ps08-holender.pdf
Zdjęcia wagonu Zdj_cia - Holender.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Błażej Brzycki
Adres email zarzad@kmps.org.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu pozwoli przywrócić do ruchu niezwykle ciekawy tramwaj, który był charakterystycznym pojazdem poznańskiej komunikacji miejskiej ostatniej dekady XX w. i pierwszej dekady XXI w.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 45 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 45 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 100 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie O historię trzeba dbać i zachować dla potomnych, jako atrakcja historyczna wzbogaci turystyczne walory miasta.
  Zespół Obradował w składzie: Dionizy Radojewski, Jarosław Klessa, Mieczysław Wachowiak, Krzysztof Bartosiak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Koleta Ceglarek, Wojciech Chudy, Grzegorz Cwojdziński, Grzegorz Grochowski, Andrzej Kalman, Urszula Krupińska, Krzysztof Kubiak, Joanna Multaniak, Stanisław Mysior, Ewa Pilarczyk, Wojciech Szymczak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.